Hållbara Platser

En attraktiv livsmiljö med fungerande lokal service är en förutsättning för ett gott liv oavsett var man bor. En långsiktig och hållbar platsutveckling kräver bred samverkan mellan aktörer på platsen.

Under perioden 161001-190628 driver Västra Götalandsregionen projektet Samverkan för regional serviceutveckling, Hållbara platser. Projektet är en insats inom det regionala serviceprogrammet och stödjer platsutveckling som genom samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer utvecklar och stärker mindre ortens näringsliv, serviceutbud och attraktivitet.

I projektet jobbar man med åtta olika orter, två av dem ligger i Tranemo kommun;

Limmared – Med glasets historia och kända antikkvarter som bas för en bred samverkan leds förstudien mot att ge platsen ytterligare ett lyft.

Uddebo – En plats som ingår i det nationella nätverket ”Aktiva byar” där kretsloppstänkande shared economy och Kulturella Kreativa Näringar förenar invånarna i utvecklingsarbetet.

Läs gärna mer om projektet här.


Publicerad den 26 september 2018, senast ändrad den 26 september 2018

Kontakt