Kartor och GIS

Nybyggnadskarta

För att kunna få ett bygglov beviljat behöver du lämna en nybyggnadskarta där det tänkta husets läge är inritat. För bygglov/bygganmälan loggar du enklast in på e-tjänsten Mittbygge.se och gör en digital ansökan/anmälan. Inkommer ansökan/anmälan komplett får du 500 kronor i rabatt på din ansökan. Via e-tjänsten har du även möjlighet att följa ditt ärende.…