Kartor och GIS

Tranemo kommun har nu gått över till det nationella höjdsystemet RH2000 vilket innebär att vi har bytt från RH70 till RH2000.

Nybyggnadskarta

För att kunna få ett bygglov beviljat behöver du lämna en nybyggnadskarta där det tänkta husets läge är inritat. För bygglov/bygganmälan loggar du enklast in på e-tjänsten Mittbygge.se och gör en digital ansökan/anmälan. Inkommer ansökan/anmälan komplett får du 500 kronor i rabatt på din ansökan. Via e-tjänsten har du även möjlighet att följa ditt ärende.…