Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla i samhälletTillgänglighet

En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning.


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 22 mars 2016

E-tjänster relaterade till Bygga, bo och bygglov