Lekplatser och grönområden

Gungbräda på en lekplats

Tekniksektionen svarar för skötsel och underhåll av lekplatser och grönområden. Här – som inom så många andra områden – är det svårt att förena önskemål och behov med den tilldelade ekonomiska ramen. Därför koncentreras upprustning och underhåll av lekplatser i de olika orterna; färre men bättre lekplatser. Prioriteringen görs i samråd med byalag och samhällsföreningar.

Kontakt

Lennart Torstensson
Skogs- och parkansvarig
Telefon: 0325-57 6126
E-post

Publicerad den 14 januari 2016, senast ändrad den 11 mars 2016

E-tjänster relaterade till Bygga och bo