Lekplatser och grönområden

Lek på lekplatsLek på lekplats

Tekniksektionen svarar för skötsel och underhåll av lekplatser och grönområden. Här – som inom så många andra områden – är det svårt att förena önskemål och behov med den tilldelade ekonomiska ramen. Därför koncentreras upprustning och underhåll av lekplatser i de olika orterna; färre men bättre lekplatser. Prioriteringen görs i samråd med byalag och samhällsföreningar.


Publicerad den 14 januari 2016, senast ändrad den 14 maj 2018