Sophämtning

Soporna töms ordinarie hämtingsdag på Kristi Himmelfärdsdag 30/5 och Nationaldagen 6 juni.

 

Det är kommunens ansvar att allt hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön.

Nordisk Återvinning (NÅ) utför sophämtningen i Tranemo kommun.

Kontakta oss

Schema över hämtdagar för sophämtningen finns inte på vår hemsida, då det är många olika turer som går. Ring eller maila oss så skickar vi gärna ett schema till er, Tekniska sektionen tel: 0325-57 61 56 eller 0325-57 61 23 eller till mail.

Utebliven sophämtning, eller ärenden som rör sophämtning till exempel frågor om fakturor, ändrade abonnemang ring Tekniska sektionen på tel: 0325-57 61 56,  0325-57 61 23 eller mail

Övriga frågor om renhållning, återvinningscentralen, mm, kontakta enhetschef Cathrine Persson, tel:0325-57 61 21 eller mail


Öppettider till återvinningscentralen (ÅVC Returen) hittar du här

Information om återvinningsstationerna i kommunen hittar du här

Renhållningstaxa till 30/6 2019

Renhållningstaxa 1 januari – 30 juni 2019

Varje avfallsabonnent betalar en grundavgift på 1590 kronor per år /bostadsenhet, denna används bland annat till insamlings- och miljöbilens turer, administration samt den bemannade återvinningscentralen. Förutom grundavgift betalar alla en rörlig avgift, den täcker kostnaderna för hämtning, transport samt behandling av avfallet. Grundavgift ska alla betala även om man har uppehåll i sophämtningen. Rörlig avgift varierar beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall. Under 2019 inför Tranemo kommun succesivt matavfallsinsamling från separat brunt kärl. Alla som får matavfallsinsamling går automatiskt över till komposteringstaxa. Från och med 1 juli 2019 kommer en ny taxa att gälla. Mer information om matavfallsinsamlingen finns här.

Rörliga avgifter om du komposterar /har matavfallsinsamling 80 lit 190 lit 370 lit 660 lit
Hämtning var 14:e dag av ett kärl 26 ggr/år (endast tätort) 1220kr 1820kr 2920kr 4835kr
Hämtning var 4:e vecka 13 ggr/år 655kr 870kr 1350kr 2780kr
Hämtning var 8:e vecka 7 ggr/år 475kr 755kr

 

Om du inte komposterar (endast de som ännu inte fått matavfallsinsamling) 80 lit 190 lit 370 lit 660 lit
 Hämtning var 14:e dag av ett kärl 26 ggr/år (endast tätort) 2690 kr 4010 kr 6445 kr 10690 kr
Hämtning var 4:e vecka 13 ggr/år (ej tätort) 2005 kr 3225 kr

 

Sommarhämtning 80 lit 190 lit 370 lit 660 lit
Grundavgift 835 kr/år och bostadsenhet
Hämtning 5 ggr, maj-sept 330kr 440kr 675kr

Renhållningstaxan premierar den som komposterar och sorterar. Du sparar både miljön och pengar. Vill du ha en sorteringsguide eller komposteringsråd? Ring så skickar vi.

Renhållningstaxa från 1/7 2019

Renhållningstaxan består av 2 delar, grundavgift och hämtningstaxa: Grundavgift: Denna kostnad täcker kärl, insamlings- och miljöbilens turer, administration och lagstadgade uppgifter samt den bemannade återvinningscentralen. Ny avgift gäller från 1/1 2019: 1590 kr per bostadsenhet betalas av alla oavsett hämtningsintervall och sommarabonnemang kostar 835 kr Hämtningsavgift: Denna avgift täcker tömning, transport och omhändertagande av sopor som hämtas i grönt och brunt kärl. Taxan beräknas utifrån storlek och hämtningsintervall på ditt gröna kärl. Det bruna kärlet ingår i taxan för det gröna och kostar inget extra. Taxan är densamma oavsett om du hemkomposterar eller inte.

Hämtningsintervall /kärlstorlekTaxa 1/7 - 31 /12
Hämtning var 14:e dag, 26ggr /år
Grönt kärl 80 liter1563 kr /år
Grönt kärl 190 liter2375 kr /år
Grönt kärl 370 liter3813 kr /år
Hämtning var 4:e vecka 13 ggr /år
Grönt kärl 80 liter875 kr /år
Grönt kärl 190 liter1079 kr /år
Grönt kärl 370 liter1875 kr /år
Hämtning var 8:e vecka 7 ggr /år
Grönt kärl 80 liter500 kr /år
Grönt kärl 190 liter625 kr /år
Grönt kärl 370 liter1088 kr /år
Sommarabonnemang Hämtning 5 ggr maj-sept
Grönt kärl 80 liter387,50 kr/år
Grönt kärl 190 liter562,50 kr/år
Grönt kärl 370 liter875 kr/år

Renhållningstaxa 1 januari – 30 juni 2019

Varje avfallsabonnent betalar en grundavgift på 1590 kronor per år /bostadsenhet, denna används bland annat till insamlings- och miljöbilens turer, administration samt den bemannade återvinningscentralen. Förutom grundavgift betalar alla en rörlig avgift, den täcker kostnaderna för hämtning, transport samt behandling av avfallet. Grundavgift ska alla betala även om man har uppehåll i sophämtningen. Rörlig avgift varierar beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall. Under 2019 inför Tranemo kommun succesivt matavfallsinsamling från separat brunt kärl. Alla som får matavfallsinsamling går automatiskt över till komposteringstaxa. Från och med 1 juli 2019 kommer en ny taxa att gälla. Mer information om matavfallsinsamlingen finns här.

Rörliga avgifter om du komposterar /har matavfallsinsamling 80 lit 190 lit 370 lit 660 lit
Hämtning var 14:e dag av ett kärl 26 ggr/år (endast tätort) 1220kr 1820kr 2920kr 4835kr
Hämtning var 4:e vecka 13 ggr/år 655kr 870kr 1350kr 2780kr
Hämtning var 8:e vecka 7 ggr/år 475kr 755kr

 

Om du inte komposterar (endast de som ännu inte fått matavfallsinsamling) 80 lit 190 lit 370 lit 660 lit
 Hämtning var 14:e dag av ett kärl 26 ggr/år (endast tätort) 2690 kr 4010 kr 6445 kr 10690 kr
Hämtning var 4:e vecka 13 ggr/år (ej tätort) 2005 kr 3225 kr

 

Sommarhämtning 80 lit 190 lit 370 lit 660 lit
Grundavgift 835 kr/år och bostadsenhet
Hämtning 5 ggr, maj-sept 330kr 440kr 675kr

Renhållningstaxan premierar den som komposterar och sorterar. Du sparar både miljön och pengar. Vill du ha en sorteringsguide eller komposteringsråd? Ring så skickar vi.


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 20 maj 2019

Kontakt

Karta

Visa större karta