Sophämtning

Det är kommunens ansvar att allt hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön.

Det är Nordisk Återvinning (NÅ) som utför sophämtningen i Tranemo kommun.

Kontakta oss

Schema över hämtdagar för sophämtningen finns inte på vår hemsida, då det är många olika turer som går. Ring eller maila oss så skickar vi gärna ett schema till er, Tekniska sektionen på tel: 0325-57 61 56 eller 0325-57 61 23 mail: info.tekniska@tranemo.se

Utebliven sophämtning, eller ärenden som rör sophämtning till exempel frågor om fakturor, ändrade abonnemang ring Tekniska sektionen på tel: 0325-57 61 56 eller 0325-57 61 23 mail: info.tekniska@tranemo.se

Övriga frågor om renhållning, återvinningscentralen, m m, ring Tekniska sektionen, tel:0325-57 61 21 mail: cathrine.persson@tranemo.se


Öppettider till återvinningscentralen (ÅVC Returen) hittar du här

Information om återvinningsstationerna i kommunen hittar du här

Vill du ha en sorteringsguide eller tips om kompostering så ring Tekniska sektionen, som skickar det till dig. Du kan också ladda ner vår sorteringsguide via länk i högerspalten och läsa mer om kompostering här på hemsidan under flikarna.

Renhållningstaxa

Renhållningstaxa 1 januari – 30 juni 2019

Varje avfallsabonnent betalar en grundavgift på 1590 kronor per år /bostadsenhet, denna används bland annat till insamlings- och miljöbilens turer, administration samt den bemannade återvinningscentralen. Förutom grundavgift betalar alla en rörlig avgift, den täcker kostnaderna för hämtning, transport samt behandling av avfallet. Grundavgift ska alla betala även om man har uppehåll i sophämtningen.

Rörlig avgift varierar beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall. Under 2019 inför Tranemo kommun succesivt matavfallsinsamling från separat brunt kärl. Alla som får matavfallsinsamling går automatiskt över till komposteringstaxa. Från och med 1 juli 2019 kommer en ny taxa att gälla. Mer information om matavfallsinsamlingen finns här.

Rörliga avgifter om du komposterar /har matavfallsinsamling 80 lit 190 lit 370 lit 660 lit
Hämtning var 14:e dag av ett kärl 26 ggr/år (endast tätort) 1220kr 1820kr 2920kr 4835kr
Hämtning var 4:e vecka 13 ggr/år 655kr 870kr 1350kr 2780kr
Hämtning var 8:e vecka 7 ggr/år 475kr 755kr

 

Om du inte komposterar (endast de som ännu inte fått matavfallsinsamling) 80 lit 190 lit 370 lit 660 lit
 Hämtning var 14:e dag av ett kärl 26 ggr/år (endast tätort) 2690 kr 4010 kr 6445 kr 10690 kr
Hämtning var 4:e vecka 13 ggr/år
(ej tätort)
2005 kr 3225 kr

 

Sommarhämtning Komposteringskrav på samtliga alternativ 80 lit 190 lit 370 lit 660 lit
Grundavgift 835 kr/år och bostadsenhet
Hämtning 5 ggr, maj-sept 330kr 440kr 675kr

 

Renhållningstaxan premierar den som komposterar och sorterar. Du sparar både miljön och pengar. Vill du ha en sorteringsguide eller komposteringsråd? Ring så skickar vi.

Kompostering

Komposten är kretsloppet i ett nötskal och ger samtidigt ett bra jordförbättringsmedel till trädgården. Du som komposterar får därför en lägre avgift. Det är inte tillåtet att använda avfallskvarn i diskhon.

Krattar löv

 

Råd och tips för dig som komposterar

Komposterbart

Kött, fisk, frukt och grönsaker både i rått och tillagat skick. Mjölkprodukter, kaffesump, filterpåsar, ägg och äggskal, bröd, sås, icke klorblekt papper samt trädgårdsavfall. Träaska – men bara i små mängder.

Icke komposterbart

Kalk, plast, metall, kemikalier, batterier och annat farligt avfall, klorblekt papper, cigarettfimpar, läder och textiler, blöjor samt dammsugarpåsar.

Behållare

Behållaren ska vara skadedjurssäker (största hålet högst 5 mm i diameter), volymen bör vara 100 l/person och år. Viktigt är att isoleringen är tillräcklig för att skydda komposten mot vinterkylan. För att fungera bra rekommenderas ett ordentligt ris/kvistlager i botten för att luft ska komma in i behållaren. Ännu bättre blir det om det finns två behållare eller två fack i behållaren så att komposten kan mogna i någon månad efter att den fyllts.

Komposteringsmaterial

Materialet bör vara så finfördelat som möjligt för att angreppsytan för mikroorganismerna ska bli så stor som möjligt och nedbrytningstiden så kort som möjligt.

Luftning

Luftning av komposten med hjälp av omrörning bör ske så ofta som möjligt.

Fel i komposten

Dålig aktivitet:

– För torrt, fukta kompostmaterialet
– Kompakt kompost, lufta komposten
– Frusen kompost, isolera mera, lufta oftare

Lukter:

– Ammoniak: Beror på kväveöverskott, tillsätt kol i form av papper, sågspån, kvistar eller dylikt
– Ruttet: Syrebrist, lufta och tillsätt strö.

Fruset:

Isolera mera

Insekter:

Täck över kompostmaterialet bättre.

Myror:

Troligen torr kompost, fukta den.

 

Renhållningstaxa 1 januari – 30 juni 2019

Varje avfallsabonnent betalar en grundavgift på 1590 kronor per år /bostadsenhet, denna används bland annat till insamlings- och miljöbilens turer, administration samt den bemannade återvinningscentralen. Förutom grundavgift betalar alla en rörlig avgift, den täcker kostnaderna för hämtning, transport samt behandling av avfallet. Grundavgift ska alla betala även om man har uppehåll i sophämtningen.

Rörlig avgift varierar beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall. Under 2019 inför Tranemo kommun succesivt matavfallsinsamling från separat brunt kärl. Alla som får matavfallsinsamling går automatiskt över till komposteringstaxa. Från och med 1 juli 2019 kommer en ny taxa att gälla. Mer information om matavfallsinsamlingen finns här.

Rörliga avgifter om du komposterar /har matavfallsinsamling 80 lit 190 lit 370 lit 660 lit
Hämtning var 14:e dag av ett kärl 26 ggr/år (endast tätort) 1220kr 1820kr 2920kr 4835kr
Hämtning var 4:e vecka 13 ggr/år 655kr 870kr 1350kr 2780kr
Hämtning var 8:e vecka 7 ggr/år 475kr 755kr

 

Om du inte komposterar (endast de som ännu inte fått matavfallsinsamling) 80 lit 190 lit 370 lit 660 lit
 Hämtning var 14:e dag av ett kärl 26 ggr/år (endast tätort) 2690 kr 4010 kr 6445 kr 10690 kr
Hämtning var 4:e vecka 13 ggr/år
(ej tätort)
2005 kr 3225 kr

 

Sommarhämtning Komposteringskrav på samtliga alternativ 80 lit 190 lit 370 lit 660 lit
Grundavgift 835 kr/år och bostadsenhet
Hämtning 5 ggr, maj-sept 330kr 440kr 675kr

 

Renhållningstaxan premierar den som komposterar och sorterar. Du sparar både miljön och pengar. Vill du ha en sorteringsguide eller komposteringsråd? Ring så skickar vi.


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 20 december 2018

Kontakt

Karta

Visa större karta