Resultat av enkätundersökning

Vi vill bli bättre och har frågat våra kunder hur de upplever renhållningens tjänster idag och vad som kan göras bättre!

Tumme upp eller tumme nerTumme upp eller tumme ner

Under försommaren genomfördes en enkät med frågor om  ÅVC och renhållningstjänster gällande service, utbud, bemötande och kommunikation.

Enkäten spreds slumpvis till 1415 hushåll och vi kan glädjande konstatera att svarsfrekvensen var drygt 50% på utskickade enkäter!

Över lag är det stor nöjdhet med renhållningstjänsterna, 87,5% är nöjda eller mycket nöjda över hur sophämtningen fungerar och för ÅVC Returen är siffran 80,3%. Vi noterar bl a att det finns önskemål om utökade öppettider för ÅVC och på frågan hur man vill informeras så är svaren väldigt varierande, allt från personliga brev med posten, till olika digitala informationskanaler. Resultatet av undersökningen är till stor hjälp i vårt fortsatta arbete med att utveckla verksamheten, vi tar till oss av både ris och ros bland svar och kommentarer.

En enkel sammanställning av enkätsvaren hittar du här: Enkät våren 2020 renhållningstjänster


Publicerad den 5 oktober 2020, senast ändrad den 2 mars 2021