Taxa för renhållning

Alla avgifter för sophantering och renhållning är taxefinaniserade.

Svenska sedlar och mynt

I samband med att ny avfallsplan har upprättats har också en taxeöversyn skett. Den nya taxan antogs av Kommunstyrelsen i november 2019.

Taxan för renhållning innehåller 2 delar:

  • Grundavgift – ny avgift från 1/1 – 2019 Denna kostnad täcker kärl, insamlings- och miljöbilens turer, administration och lagstadgade uppgifter samt den bemannade återvinningscentralen.
Typ av fastighetGrundavgift inkl moms
Bostad1590:-
Sommarabonnemang835:-
Lägenhet1110:-
Företag, verksamheter1110:-
  • Hämtningsavgift – ny avgift från 1/7 2019 Denna avgift täcker tömning, transport och omhändertagande av sopor som hämtas i grönt och brunt kärl. Taxan beräknas utifrån storlek och hämtningsintervall på ditt gröna kärl. Det bruna kärlet ingår i taxan för det gröna och kostar inget extra. Taxan är densamma oavsett om du hemkomposterar eller inte.
Hämtningsintervall /kärlstorlekHämtningsavgift inkl. moms
Hämtning var 14:e dag, 26ggr /år
Grönt kärl 80 liter1563 kr /år
Grönt kärl 190 liter2375 kr /år
Grönt kärl 370 liter3813 kr /år
Grönt kärl 660 liter4835 kr/år
Hämtning var 4:e vecka 13 ggr /år
Grönt kärl 80 liter875 kr /år
Grönt kärl 190 liter1079 kr /år
Grönt kärl 370 liter1875 kr /år
Hämtning var 8:e vecka 7 ggr /år
Grönt kärl 80 liter500 kr /år
Grönt kärl 190 liter625 kr /år
Grönt kärl 370 liter1088 kr /år
Sommarabonnemang Hämtning 5 ggr maj-sept
Grönt kärl 80 liter388 kr/år
Grönt kärl 190 liter563 kr/år
Grönt kärl 370 liter875 kr/år

Tabellerna visar de vanligaste abonnemangen, för komplett prislista ser vår taxebilaga


Publicerad den 31 maj 2019, senast ändrad den 30 augusti 2019