ÅVC Returen

Återvinningscentralen Returen, ÅVC, ligger i utkanten av Tranemo samhälle, Storgatan 78 (Ambjörnarpsvägen).

ÅVC ReturenÅVC Returen

LÖRDAG 2 NOVEMBER, ALLA HELGONS DAG, HÅLLER ÅVC RETUREN STÄNGT

OBSERVERA: Från och med 1 januari 2019 kommer det att vara obligatoriskt att alla som lämnar grovavfall i säck använder genomskinlig plastsäck. Läs mer här.

På ÅVC kan du som privatperson lämna sorterat avfall. När det gäller brännbara grovsopor eller deponirest kan du som privatperson med fastighet belägen i Tranemo kommun lämna upp till 1 kubikmeter (eller motsvarande en släpkärra) per månad. Tänk på att det är viktigt att du har sorterat avfallet innan du kommer till ÅVC. Sorteringsguide /packlista finns att ladda ner i högerkanten.

Här kan du se hur containrar och byggnader på ÅVC Returen (sopstationen), Storgatan 78 (mot Ambjörnarp) är placerade:

 

Ritning över Returen Återvinningscentralen

Ritning över Returen Återvinningscentralen

 

 

1. Kyl och frys

Exempel:
Kyl- och frys tillverkade för hushållsbruk.

Tänk på…

Kyl- och frysskåp kan innehålla freoner som är skadliga för ozonlagret vid läckage. Omfattas av producentansvar. Ska vara rengjorda och tömda.

2. Vitvaror

Exempel:
Torktumlare, spis, köksfläkt, disk- och tvättmaskin tillverkade för hushållsbruk

3 & 7. Brännbart under 1 meter

Exempel:
Avfall som är skrymmande och inte ryms i sopkärlet men går att elda, t. ex. plastleksaker, textilier, mattor

4 & 8. Grovt brännbart

Exempel:
Skrymmande avfall över 1 meter som går att elda t.ex barnvagnar, möbler, resårbottnar, större mattor

Tänk på….

Större avfall behöver krossas före förbränning och läggs därför i anvisad container.

5 & 9. Trä

Exempel:
Brädor, bokhyllor, garderober, spånskivor och annan inredning av trä. OBS! ej tryckt trä.

Tänk på…
Får ej vara behandlat. Spik och beslag får ej vara större än en handflatas storlek. Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall.

10 & 11. Skrot/metall

Exempel:
Fälgar, cyklar, grill

Tänk på…
Skrotet ska vara så ”rent” som möjligt dvs får ej innehålla olja eller detaljer av t.ex gummi, trä. Brandsläckare och gasoltuber lämnas som farligt avfall! Inga stängda behållare får lämnas, dunkar måste vara tömda och öppna. Fat och tankar får ej lämnas utan godkännande an tekniska sektionen.

12 Ej brännbart

Exempel:
Porslin, keramik, kakel, glas (ej förpackning), isolering

Tänk på…                                                                                   
Även kallat deponirest

 

13. Fönster inkl båge

Exempel:
Uttjänta fönster med eller utan båge

Tänk på….

Fönster i bra skick tar vi gärna emot i vårt returhus

14. Gips

Exempel:
Målade och omålade gipsskivor med eller utan tapet. Gipsavgjutningar och gipsmodeller.

Tänk på ….
Separat container för gips finns. Ta bort reglar från gipsskivorna, dessa placeras i separat container. Gips som sitter ihop med kakel hanteras separat.

15. Tryckimpregnerat

Tänk på….
Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall och omhändertas särskilt. Vid större mängder kontakta Tekniska sektionen.

16. Kompost

Exempel:
Löv, mossa

Tänk på….
Komposteras i första hand där det uppkommer

17. Ris och grenar

Exempel:
Ris och grenar

Tänk på…
Grövre grenar för flisning får bestå av max en-meters längder

21. Elektronik

Exempel:
”Allt med sladd eller batteri”, datorer, bildskärmar, uppladdningsbara verktyg

Tänk på….
Omfattas av producentansvar

18. Fyllnadsmaterial

Exempel:

19. Asbest och eternit

Exempel:
Små mängder asbesthaltigt avfall. OBS! Måste vara väl inplastat.

Tänk på…..
Förpacka materialet väl i plast. Ring gärna innan om du är osäker på hur mycket du får lämna.

21. Farligt avfall

Exempel:
Färg, lösningsmedel, lim, oljor, bekämpningsmedel, termometrar, bilbatterier. OBS! farligt avfall tar vi endast emot från privatpersoner. Olja max 10 liter.

Tänk på…
Överblivna mediciner och kanyler för egenvård (förpackade i godkänd behållare som tillhandahålls av apoteket) lämnas på apoteket.
Farligt avfall är direkt skadligt för djur, växter och människor. Det är därför viktigt att allt farligt avfall tas omhand på ett säkert sätt.

21. Batterier och ljuskällor

Exempel:
Batterier under 3kg (större batterier, t.ex bilbatterier hanteras som farligt avfall), glödlampor och lysrör

Tänk på…

Små batterier kan även lämnas i så kallade batteri holkar som finns vid återvinningsstationer och affärer. Alla batterier innehåller skadliga ämnen och ska omhändertas på ett säkert sätt.

Återbruk

Du vet väl också att det finns möjlighet att lämna in begagnade saker på ÅVC Returen istället för att slänga dem!

Hos oss finner du renhållningsverksamhetens eget Returhus, butik Återbruk som drivs av nätverk Sverige-Lettland samt butik Värdefullt som kommunens dagligverksamhet driver, ser till att dina saker kan komma till nytta igen.

Stora mängder avfall

Har du stora mängder grovsopor mm, till exempel efter en källarrensning, bör du hyra en container. Kommunen hyr inte ut containers, men du kan kontakta personal inom avfallshanteringen för namn och telefonnummer till godkända entreprenörer. Även här är det viktigt att tänka på att avfallet ska vara sorterat så mycket som möjligt. Det får absolut inte innehålla något farligt avfall, riskavfall eller elektronik.

Insamlingsturen, för dig som inte kan köra själv till ÅVC Returen

Har du inte möjlighet att själv transportera ditt grovavfall, kyl/frys eller vitvaror till ÅVC kan du lämna dem till kommunens insamlingsbil som kör runt två gånger per år. Turer och hämtningsschema läggs upp på 14 orter med omnejd, turerna annonseras i Svenljunga-Tranemo Tidning.

Exempel:
Kyl- och frys tillverkade för hushållsbruk.

Tänk på…

Kyl- och frysskåp kan innehålla freoner som är skadliga för ozonlagret vid läckage. Omfattas av producentansvar. Ska vara rengjorda och tömda.


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 16 oktober 2019

Kontakt

Adress & öppettider

Måndag

13:00 - 17:00

Tisdag

09:00 - 18:00

Onsdag

13:00 - 17:00

Torsdag

09:00 - 18:00

Lördag

09:00 - 14:00

Adress

Storgatan 78, 514 34 Tranemo

Karta

Visa större karta