Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en tävling som vill inspirera svenska hushåll till att konsumera mer hållbart, minska på sitt avfall och förstå att de har möjlighet att påverka i klimatfrågan.

Logga för Minimeringsmästarna

Nu är vi igång med Minimeringsmästarna i Tranemo!

Under året kommer några utvalda hushåll att påbörja en minimeringsresa och lära sig mer om hur man kan leva mer hållbart.  Projektet fokuserar på vilka möjligheter som finns med en hållbar livsstil, snarare än vad man inte får göra. Det ska kännas roligt och enkelt att minska på sitt avfall!

Digitala minimeringsmästarna

Missade du chansen att anmäla dig – ingen fara, du kan delta på digitala minimeringsmästarna!
Delta i tävlingen genom att göra utmaningar och dela hur du gjort det i dina sociala medier. Rapportera in utmaningarna  på Minimeringsmästarnas webbplats så har du chans att vinna mindre priser och stötta Tranemo kommun i kommunkampen.
Följ Minimeringsmästarna på instagram/facebook för att bli en Digital minimeringsmästare

Minimeringsmästarnas hemsida

 

Anta utmaningen att bli en minimeringsmästare och bidra till Tranemo kommuns vision om det hållbara samhället: ”… Vi värnar om våra resurser och lever i ett samhälle för alla, som tar ansvar för kommande generationer och deras förutsättningar till ett gott liv”

Datum och träffar för Minimeringsmästarna i Tranemo

Minimeringsmästarna i Tranemo kommun

Träffarna kommer att ske lokalt i kommunen, förhoppningsvis fysiskt, men det finns även back-up med digitala möten. Vi samverkar med övriga kommuner inom Boråsregionen

Följande träffar är planerade,  torsdagar kl  17-19

DatumTemaTid och plats
30/9UppstartsträffÅVC, Tranemo kl 17-19
28/10Tematräff
Hållbar konsumtion
Centralen, Tranemo kl 17-19
9/12Tematräff
Matsvinn
10/2 - 2022Tematräff
Farligt avfall
7/4Tematräff
Delande
2/6Picknick och semestertemaGula huset Uddebo
27/8Tematräff
Textil
OBS! Lördag, halvdag på Textile fashion center, Borås
16/10FINAL

Tid och plats uppdateras och alla anmälda hushåll kommer att få mer information efter anmälan.

Startträff - ÅVC

Minimeringsmästarna handlar om att minska sitt avfall.
Det avfall som ändå uppstår ska man såklart sortera så mycket det går.
På ÅVC kan mycket avfall lämnas både för återbruk och materialåtervinning.
Tänk efter en extra gång innan du lämnar avfall i brännbart restavfall, går det att återbruka eller återvinna?

Hållbar konsumtion

 • Vad är hållbar konsumtion?
 • Varför konsumerar vi ohållbart?
 • Blir vi lyckligare av att konsumera?

Det är några av frågorna som deltagarna i Minimeringsmästarna reflekterar över, för att sedan börja fundera på hur man kan konsumera mer hållbart.

Frågor och utmaningar kopplat till hållbar konsumtion

 

 

Matsvinn

En av de stora klimatbovarna är matsvinn. I svenska hushåll slängs ca 37 kilo matsvinn per person och år. Det är dumt för det innebär att den som slänger maten bidrar till onödig klimatpåverkan, bidrar till ökade avfallsmängder och slösar pengar.

Att minska matsvinnet behöver inte vara så svårt och det är ett enkelt sätt att minska din klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar värld. Det finns till exempel tre saker som du kan göra för att minska ditt matsvinn:

 • Planera dina inköp av mat
 • Förvara maten rätt
 • Ta hand om dina rester – de är värdefulla

Minimeringsmästarna tar sig nu an tema matsvinn och ska försöka minska det så mycket det bara går. Följ oss gärna på Instagram och Facebook för att få tips och se vilket engagemang det finns!

Vi bjuder också på en film där du får lite mer konkreta tips för att minska ditt matsvinn

Farligt Avfall

Av allt avfall som slängs från hushåll i Sverige klassas ungefär 9% som farligt avfall. Det är viktigt att dessa sorteras rätt eftersom det farliga avfallet har en stor påverkan på människor, djur och miljön.

Under temat fokuserar vi på 2 kategorier av farligt avfall:

 • Kemikalier
  – Hur skulle du kunna minska din kemikalieanvändning i hemmet? 
 • Elektronik 
  – Varför slängs så mycket elektronik?
  – Vad kan vi göra för att öka livslängden på elektronik?

 

 

Delande

Människan har alltid delat med varandra men på senare år har det i stället övergått till eget ägande. Behöver vi verkligen ha ensamrätt på allt?

Genom att dela saker, platser och tjänster med varandra skapas miljönytta, samtidigt som vi sparar pengar. Exempel på delande kan vara:

 • Låna ut dina verktyg
 • Hyra ut din bil
 • Anordna en klädbytardag

Deltagarna i Minimeringsmästarna fick en inspirerande förmiddag på Navet, där de bland annat lyssnade på Emma Öhrvall som pratade delande.

Utmaningar att genomföra under Tema delande är:

 • Anordna en bytardag
 • Delande i grannskapet
  Prata med dina grannar eller vänner som bor i närheten om det
  finns något ni kanske skulle kunna dela på? Det kan till exempel vara saker som inte används så ofta, till exempel slagborr, gräsklippare, häcksax eller andra verktyg?
 • Testa delning   
  Testa någon form av delning av något

  du tidigare inte delat. Det kan t.ex. vara
  att låna, byta eller hyra något.

 

 


Publicerad den 18 maj 2021, senast ändrad den 2 juni 2022