Miljöbilen

Ett bra sätt att bli kvitt ditt farliga avfall.

Händer som håller ett klot med ett träd på en grön äng

Miljöbilens vårrunda är avslutad.  Efter sommaren kommer datum för höstens tur att presenteras här.

 

Vad är farligt avfall? Jo, det är t ex spillolja, lösningsmedel, syror, bekämpningsmedel, färger, sprayer, batterier, trasiga febertermometrar och övriga kvicksilverprodukter.
Mediciner ska du lämna till apoteket, här kan du även lämna kanyler.

Observera att miljöbilen endast tar emot farligt avfall från enskilda personer. Farligt avfall från handel, hantverk eller industri, kan få lämnas till miljöbilen, detta ska dock föranmälas.

Miljöbilen tar emot upp till 10 liter spillolja från privatpersoner. Har du mer än 10 liter kan du kontakta Borås Energi och Miljö AB, telefon 033 – 35 75 24 och uppge miljöbil Tranemo.

Det är viktigt att du lämnar det farliga avfallet direkt till miljöbilens förare. Lämna  inget avfall obevakat vid hållplatsen, barn är otroligt nyfikna!

 


Publicerad den 13 mars 2019, senast ändrad den 17 juli 2020