Matavfallsinsamling

Tävlingen på Matens dag, Hofsnäs är avgjord

Frågan var:
Hur många kilo ätbart matavfall slänger i genomsnitt en person i Sverige per år?

  1. 19 kilo      x. 14 kilo      2. 26 kilo

Rätt svar:  19 kilo

Vinnare är Leila Johansson, Hedared som vinner boken ”Sluta Släng – Enkla sätt att slippa matsvinn”

GRATTIS!

Matavfallsinsamling

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun har beslutat att det ska införas separat matavfallsinsamling i kommunen.

Vad händer med den separata matavfallsinsamlingen?

Nittorp:

För att genomförandet ska bli så bra och effektivt som möjligt har tekniska sektionen haft ett provprojekt i Nittorps samhälle.

Nu har det gått 6 månader och projektet med separat matavfallsinsamling i Nittorp har genomförts. Tekniska sektionen hade ett uppföljningsmöte i början av maj där vi informerade om vilka volymer som samlats in och hur många hushåll som deltagit i projektet. Vi frågade även hur de upplevt systemet, vad som har fungerat bra och mindre bra mm.

Det var drygt 80 hushåll som erbjöds möjligheten till insamling och i snitt har 70 hushåll aktivt använt denna möjlighet.

Hela 7 ton matavfall samlades in under perioden november 2017 till april 2018. På dessa 7 ton skulle en biogasbil kunna köra ca 1400 mil. Det skulle räcka för att åka och möta våren och tulpanerna i Holland 5 ggr tur och retur.

Systemet har upplevts positivt av de hushåll som kommunen haft kontakt med, samt av de som kom på vårt uppföljningsmöte. Sammantaget tycker de att det är ett mycket smidigt och enkelt system, och även papperspåsen tycker de har fungerat bra efter en liten tid av ”inkörning”.

Från och med 1 maj har systemet blivit permanent i Nittorp.

När får mitt samhälle separat matavfallsinsamling?

Tekniska sektionens plan var att införa matavfallsinsamling etappvis samhälle för samhälle fr o m hösten 2018. Tyvärr har planen blivit något förskjuten, detta på grund av en upphandling som blev fördröjd. Men nu är det klart att vi från och med november 2018 kommer att få en ny renhållningsentreprenör vid namn Nordisk Återvinning Service AB (NÅS).

Såsom planeringen ser ut i dagsläget har vi i samråd med vår nya entreprenör beslutat att påbörja separat matavfallsinsamling fr o m mitten januari 2019, vi räknar med att alla året-runt hushåll ska ha fått systemet infört under första halvåret 2019.

När det blir aktuellt för just ditt samhälle kommer vi i god tid att informera om både i skriftlig inbjudan till informationsmöte samt på vår hemsida.

Ha tålamod, snart kommer ni att få ert bruna matavfallskärl och påbörja separat matavfallsinsamling.

Varför ska vi inte hemkompostera?

I en hemkompost bildas det mycket växthusgaser bl. a koldioxid. Detta är inte bra för miljön eftersom växthuseffekten medför att det frisläpps gaser som släpper igenom solljus som värmer upp mark, träd och vatten. Den värmen kan sedan inte stråla ut i rymden igen som strålning på grund av att växthusgaserna delvis absorberar den. Effekten blir att jordens temperatur stiger.

Biogas / biogödsel

Forskningen visar att det är bättre för miljön att samla in matavfall och utvinna biogas som bland annat våra sopbilar kan köra på, och biogödsel som kan användas istället för konstgödsel.

Mått och storlek på det bruna matavfallskärlet

Storlek på de bruna kärlen

Bredd 485 mm
Höjd 1065 mm
Djup 550 mm

Skiss matavfallsinsamlingskärl

A. 1000 mm
B. 1065 mm
C. 550 mm
D. 485 mm
E. 430 mm
F. 200/250 mm

 

 

Nittorp:

För att genomförandet ska bli så bra och effektivt som möjligt har tekniska sektionen haft ett provprojekt i Nittorps samhälle.

Nu har det gått 6 månader och projektet med separat matavfallsinsamling i Nittorp har genomförts. Tekniska sektionen hade ett uppföljningsmöte i början av maj där vi informerade om vilka volymer som samlats in och hur många hushåll som deltagit i projektet. Vi frågade även hur de upplevt systemet, vad som har fungerat bra och mindre bra mm.

Det var drygt 80 hushåll som erbjöds möjligheten till insamling och i snitt har 70 hushåll aktivt använt denna möjlighet.

Hela 7 ton matavfall samlades in under perioden november 2017 till april 2018. På dessa 7 ton skulle en biogasbil kunna köra ca 1400 mil. Det skulle räcka för att åka och möta våren och tulpanerna i Holland 5 ggr tur och retur.

Systemet har upplevts positivt av de hushåll som kommunen haft kontakt med, samt av de som kom på vårt uppföljningsmöte. Sammantaget tycker de att det är ett mycket smidigt och enkelt system, och även papperspåsen tycker de har fungerat bra efter en liten tid av ”inkörning”.

Från och med 1 maj har systemet blivit permanent i Nittorp.


Publicerad den 12 oktober 2017, senast ändrad den 15 augusti 2018

Kontakt