Matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun har beslutat att det ska införas separat matavfallsinsamling i kommunen. Insamlingen kommer att ske i ventilerade 140 liters sopkärl.

Tekniska sektionen har fått i uppdrag att genomföra insamlingen. Det är ett stort arbete som väntar, cirka 5000 hushåll inklusive övriga verksamheter kommer att beröras. För att genomförandet ska bli så bra och effektivt som möjligt har tekniska sektionen startat upp ett provprojekt i Nittorps samhälle. Varje hushåll kommer att tilldelas ett matavfallskärl och separat matavfallsinsamling kommer att startas upp under perioden november 2017 till april 2018. Efter dessa 6 månader kommer en utvärdering att ske där vi bland annat kommer att ställa följande frågor; Vad fungerade bra, mindre bra, hur uppfattades informationen från kommunen mm?

För er som är med i projektet i Nittorp och behöver mer påsar, kan ni kontakta Annette Nilsson telefon och mailadress finner ni uppe till höger på sidan.

Tekniska sektionen planerar därefter att starta upp matavfallsinsamling för hela kommunen från och med hösten 2018. Genomförandet kommer att ske etappvis, samhälle för samhälle, går allt som planerat ska allt vara klart vid årsskiftet 2018/2019.

Varför ska vi inte hemkompostera?

I en hemkompost bildas det mycket växthusgaser bl. a koldioxid. Detta är inte bra för miljön eftersom växthuseffekten medför att det frisläpps gaser som släpper igenom solljus som värmer upp mark, träd och vatten. Den värmen kan sedan inte stråla ut i rymden igen som strålning på grund av att växthusgaserna delvis absorberar den. Effekten blir att jordens temperatur stiger.

Biogas / biogödsel

Forskningen visar att det är bättre för miljön att samla in matavfall och utvinna biogas som bland annat våra sopbilar kan köra på, och biogödsel som kan användas istället för konstgödsel.

Sopbil_lbc_1

Tranemo kommun, Tekniska sektionen

Annette Nilsson
Projektledare


Publicerad den 12 oktober 2017, senast ändrad den 25 januari 2018

Kontakt