Matavfallsinsamling

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun har beslutat att det ska införas separat matavfallsinsamling i kommunen. Med start under hösten 2018 kommer vi att börja informera alla berörda både via brevutskick och informationsmöten. Planen är att insamlingen ska införas succesivt under 2019, i februari kommer hushållen inom tätort att påbörja sin matavfallsinsamling.

Information och svar på de vanligaste frågorna kan du läsa under flikarna, dessa flikar kommer att uppdateras löpande. Vi hänvisar också till de informationsmöten som är planerade under hösten, där kommer personal från tekniska sektionen att informera och svara på dina frågor.

Varför ska vi införa separat matavfallsinsamling?

Kommuninnevånarna i Tranemo har sedan många år tillbaka framgångsrikt arbetat för ett mer hållbart samhälle, där hemkompostering varit en viktig del för att skilja matrester från övrigt hushållsavfall. Hela 80% av kommunens hushåll har anmält att de använder egen varmkompost för sitt matavfall!

Forskning och fakta
Forskningen går framåt och det har visat sig att insamling och behandling av matavfall är bättre för vår miljö än att kompostera.
I en hemkompost bildas det mycket växthusgaser bl. a koldioxid. Detta är inte bra för miljön eftersom växthuseffekten medför att det frisläpps gaser som släpper igenom solljus som värmer upp mark, träd och vatten. Effekten blir att jordens temperatur stiger.
Om man istället väljer att skicka iväg matavfallet för behandling, så minskas utsläppet av växthusgaser och man kan istället utvinna biogas och biogödsel. Biogas blir fordonsbränsle, och biogödsel kan användas på åkrarna istället för konstgödsel.

Miljömål
Det finns även nationella miljömål, där riksdagen yrkar på insatser för att minst 50% av matavfallet från hushåll ska behandlas biologiskt. 2021 är alla kommuner skyldiga att tillhandhålla matavfallsinsamling.
I kommunens avfallsplan 2018-2023 finns därför nya riktlinjer och mål kring hur vi långsiktigt ska jobba med avfallshanteringen.

Med detta som grund kommer vi att frångå uppmuntran till hemkompostering och istället välja att börja med separat matavfallsinsamling i Tranemo kommun.

Provprojekt i Nittorp

För att genomförandet ska bli så bra och effektivt som möjligt har vi haft ett provprojekt i Nittorps samhälle under 6 månader.
Tekniska sektionen hade ett uppföljningsmöte i början av maj där vi informerade om vilka volymer som samlats in och hur många hushåll som deltagit i projektet. Vi frågade även hur de upplevt systemet, vad som har fungerat bra och mindre bra mm.
Det var drygt 80 hushåll som erbjöds möjligheten till insamling och i snitt har 70 hushåll aktivt använt denna möjlighet.
Hela 7 ton matavfall samlades in under perioden november 2017 till april 2018. På dessa 7 ton skulle en biogasbil kunna köra ca 1400 mil. Det skulle räcka för att åka och möta våren och tulpanerna i Holland 5 ggr tur och retur.
Systemet har upplevts positivt av de hushåll som kommunen haft kontakt med, samt av de som kom på vårt uppföljningsmöte. Sammantaget tycker de att det är ett mycket smidigt och enkelt system, och även papperspåsen tycker de har fungerat bra efter en liten tid av ”inkörning”.
Från och med 1 maj har systemet blivit permanent i Nittorp.

Vad innebär separat matavfallsinsamling?

Att sortera ut matavfall från brännbart avfall innebär en miljövinst på flera plan, utan något särskilt merarbete.
För att kunna ta tillvara avfallet på bästa sätt kommer man att ha två separata kärl för sitt hushållsavfall, ett brunt och ett grönt.
Alla hushåll kommer kostnadsfritt att få ett brunt 140 liters sopkärl som är ventilerat och avsett för insamling av matrester. Detta kärl töms var 14:e dag.
I det befintliga gröna kärlet slängs utsorterat brännbart avfall. Där kan man som tidigare välja både storlek på kärl och 2, 4 eller 8-veckorstömning.

Kan man ha sin hemkompost kvar?

Ja, man kan ha sin hemkompost kvar!
Anmälan av kompost regleras enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927 §45) och är egentligen inget nytt, men hushåll som idag har ”kompostabonnemang” har inte gjort någon formell anmälan. Då vi nu gör en större förändring vill vi därmed säkerställa att rätt uppgifter finns registrerade.
Alla som vill fortsätta att kompostera helt eller delvis måste anmäla att man har en kompost. Anmälan om hemkompost sker till miljökontoret och är kostnadsfri, du hittar blanketten här.

Två alternativ för dig som vill fortsätta att hemkompostera:
Hemkompost + brunt kärl: Du hemkomposterar, men har även möjlighet att lägga en del i det bruna kärlet. Tex äggskal, skaldjur, benrester och annat som ej är så lämpligt att lägga i hemkomposten, dessutom kan du välja att slippa skotta och hålla igång komposten under vintern.
Detta alternativ kräver att du skickar in en ANMÄLAN om kompost.

Endast hemkompost: Du måste ansöka om dispens från matavfallskärl, denna gäller i 5 år i taget och det tas ut en engångskostnad vid ansökan.
Miljökontoret handlägger ärendet och om du blir beviljad kommer du ej att få något brunt kärl. Du komposterar allt ditt matavfall och har endast ett grönt kärl för övrigt hushållsavfall.
Detta alternativ kräver både ANMÄLAN om kompost och ANSÖKAN om dispens från matavfallskärl.

Eftersom det är bättre ut miljösynpunkt att utvinna biogas och biogödsel än att hemkompostera så subventioneras inte dessa båda alternativ. I den nya taxan kommer det att vara samma pris oavsett om man komposterar eller bara använder det bruna kärlet. Mervärdet för dig som hemkomposterar är att du får egen kompostjord för jordförbättring!

När införs separat matavfallsinsamling där jag bor?

Det finns en tidsplan på att separat matavfallsinsamling ska vara genomförd i hela kommunen under 2019.

Först ut är alla hushåll i tätbebyggt område, enligt denna turordning:

TätorterInfomöte datumTid och platsPrel. vecka för utkörning av kärlDatum för första tömning
Ambjörnarp
Sjötofta
Uddebo
måndag 1 oktober18.00
Ambjörnarps Bygdegård
Grimsås
Ljungsarp
måndag 15 oktober18.00
Grimsås Bygdegård
Tranemotisdag 30 oktober eller
torsdag 8 november
18.00
Tranemosalen, kommunkontoret
Dalstorp
Hulared
Ölsremma
tisdag 13 november18.00
Dalstorps Bygdegård
Länghem
Månstad
måndag 26 november18.00
Länghemsskolan, aulan
Limmaredtorsdag 6 december18.00
Focus

Utkörning av kärl kommer preliminärt att påbörjas i mitten av januari 2019 och de första hushållen kommer då att få sin tömning 2 veckor senare.
Mer exakt tid för utkörning av kärlen kommer att publiceras här och via info i STT.
Då kärlen levereras kommer ett schema över tömningstider att bifogas.

Efter tätorterna följer:
– Glesbygdshushåll och sommarabonnemang – våren 2019
– Flerfamiljshus, hyreshus* – våren 2019
– Företag, föreningar, organisationer* – hösten 2019
– Omsorg, skola och andra offentliga inrättningar* – hösten 2019
* Vissa av dessa har redan idag matavfallsinsamling men alla ska anpassas att ingå i det nya systemet full ut

Information och övergång planeras i 4 steg:
1. Uppstartsinformation via brevutskick
2. Informationsträffar och utförlig skriftlig information
3. Anmälan, ansökan och handläggning av ev. nya abonnemang
4. Kärlen och ett startkit levereras till hushållen och insamlingen kan börja.

Sidan uppdateras löpande med info om när och var infoträffar genomförs och när insamlingen kommer igång

Tömningsintervall och abonnemang

I samband med att avfallssystemet byggs ut kommer en ny taxa att arbetas fram, den kommer att börja gälla från 1 juli 2019. När taxan är antagen av kommunfullmäktige kommer den att publiceras här på hemsidan.
Under våren 2019 kommer de hushåll som hunnit börja med matavfallsinsamling att få taxan ”komposterar”.

Abonnemang
2 kärl, ett brunt och ett grönt  ingår i alla abonnemang och är standard.

Ett val av enbart grönt kärl kräver att man både anmäler att man har varmkompost och ansöker om dispens för att slippa det bruna matavfallskärlet. Ansökan om dispens handläggs av miljökontoret och en handläggningskostnad tas ut, ansökan gäller i 5 år.

Det finns även möjlighet för mindre hushåll att dela kärl med grannen.

Tömning
Alla bruna kärl töms var 14:e dag – där gör kunderna inget val.
För de gröna kärlen finns det liksom tidigare möjlighet att välja, 2, 4 eller 8 veckors-tömning. samt även storlek på kärlet.

Standardabonnemang
Vi har valt att lägga det mest vanliga alternativet som standardabonnemang:
Grönt kärl, tömning var 4:e vecka + brunt kärl, tömning varannan vecka.

Du behåller det gröna kärl du har idag.
Detta abonnemang läggs automatiskt på ALLA hushåll som inte gör något val (= du behöver inte skicka in några blanketter, allt sker automatiskt!)

Blanketter att använda då du vill ha något annat än ”standardabonnemang”:
Anmälan om egen kompost
Ansökan om dispens från brunt matavfallskärl
Anmälan om annan intervall på hämtning
Ansökan om delat kärl
Anmälan om annan storlek på kärl – kontakta kundtjänst på renhållningen, växel 032557 60 00

 

 

 

Vad är matavfall?

Vad räknas egentligen som matavfall? Kort sammanfattat kan man säga att matavfall är det som blir kvar på skärbrädan när du lagat din mat och det som blir kvar på tallriken när du ätit upp din mat. Det är också den mat som blivit för gammal och oätlig i ditt kylskåp eller skafferi.

När de bruna kärlen levereras kommer det att finnas med en sorteringsguide med tydligare beskrivning på vad som ska  kastas i matavfallspåsen.

Bruna kärl, behållare och påsar

De bruna kärlen är speciellt anpassade för matavfall, de är ventilerade och rymmer 140 liter. I kärlet finns en hylla där du placerar påsen med avfall, under sommaren ”torkar avfallet och under vintern fryser det till, allt för att undvika lukt och ihopfrusna påsar.
Skiss matavfallsinsamlingskärlStorlek på de bruna kärlen
Bredd 485 mm
Höjd 1065 mm
Djup 550 mm

A. 1000 mm – B. 1065 mm – C. 550 mm -D. 485 mm – E. 430 mm – F. 200/250 mm

Till det bruna kärlet får du ett startkit som innehåller: En behållare för matavfallspåsen, en matavfallskrapa och infobroschyr som talar om vad man får slänga. Även en uppskattad halvårsförbrukning av avfallspåsar delas ut, när dessa är slut erhåller man nya kostnadsfritt.
De bruna påsarna är slitstarka och speciellt framtagna för ändamålet. Påsen ska användas tillsammans med den bruna behållaren för bästa effekt.

 

Från matavfall till biogas och biogödsel

Ditt bruna kärl töms var 14:e dag och matavfallet körs till en godkänd behandlingsanläggning där det behandlas genom sk rötning. Energin ur avfallet utvinns och det blir till biogas. Av en påse matavfall kan man göra biogas som räcker 4 km för en vanlig bil!
Av det som blir över efter produktionen av biogas utvinns näring och blir biogödsel som våra lantbruk kan använda istället för konstgödsel.

Kommuninnevånarna i Tranemo har sedan många år tillbaka framgångsrikt arbetat för ett mer hållbart samhälle, där hemkompostering varit en viktig del för att skilja matrester från övrigt hushållsavfall. Hela 80% av kommunens hushåll har anmält att de använder egen varmkompost för sitt matavfall!

Forskning och fakta
Forskningen går framåt och det har visat sig att insamling och behandling av matavfall är bättre för vår miljö än att kompostera.
I en hemkompost bildas det mycket växthusgaser bl. a koldioxid. Detta är inte bra för miljön eftersom växthuseffekten medför att det frisläpps gaser som släpper igenom solljus som värmer upp mark, träd och vatten. Effekten blir att jordens temperatur stiger.
Om man istället väljer att skicka iväg matavfallet för behandling, så minskas utsläppet av växthusgaser och man kan istället utvinna biogas och biogödsel. Biogas blir fordonsbränsle, och biogödsel kan användas på åkrarna istället för konstgödsel.

Miljömål
Det finns även nationella miljömål, där riksdagen yrkar på insatser för att minst 50% av matavfallet från hushåll ska behandlas biologiskt. 2021 är alla kommuner skyldiga att tillhandhålla matavfallsinsamling.
I kommunens avfallsplan 2018-2023 finns därför nya riktlinjer och mål kring hur vi långsiktigt ska jobba med avfallshanteringen.

Med detta som grund kommer vi att frångå uppmuntran till hemkompostering och istället välja att börja med separat matavfallsinsamling i Tranemo kommun.


Publicerad den 4 september 2018, senast ändrad den 24 oktober 2018