Matavfallsinsamling

Tecknad päronskrutt

Vi inför separat matavfallsinsamling i Tranemo kommun under 2019.

Tidsplan för införandet och information och svar på de vanligaste frågorna kan du läsa under flikarna, dessa flikar kommer att uppdateras löpande.

Sommartips för ditt bruna kärl

 

Se filmen som visar hur du ska använda påsen och påshållaren till ditt matavfall

Se filmen som handlar om påsen och det bruna sopkärlet som ska användas för matavfallsinsamling

 

Varför ska vi införa separat matavfallsinsamling?

Kommuninnevånarna i Tranemo har sedan många år tillbaka framgångsrikt arbetat för ett mer hållbart samhälle, där hemkompostering varit en viktig del för att skilja matrester från övrigt hushållsavfall. Hela 80% av kommunens hushåll har anmält att de använder egen varmkompost för sitt matavfall!

Forskning och fakta Forskningen går framåt och det har visat sig att insamling och behandling av matavfall är bättre för vår miljö än att kompostera. I en hemkompost bildas det mycket växthusgaser bl. a koldioxid. Detta är inte bra för miljön eftersom växthuseffekten medför att det frisläpps gaser som släpper igenom solljus som värmer upp mark, träd och vatten. Effekten blir att jordens temperatur stiger. Om man istället väljer att skicka iväg matavfallet för behandling, så minskas utsläppet av växthusgaser och man kan istället utvinna biogas och biogödsel. Biogas blir fordonsbränsle, och biogödsel kan användas på åkrarna istället för konstgödsel. Det finns en forskningsrapport som utvärderat ”rötning och hemkompostering av matavfall” – den kan du läsa här

Miljömål Det finns även nationella miljömål, där riksdagen yrkar på insatser för att minst 50% av matavfallet från hushåll ska behandlas biologiskt. 2021 är alla kommuner skyldiga att tillhandhålla matavfallsinsamling. Mer om dessa miljömål kan du läsa på Naturvårdsverkets sida här I kommunens avfallsplan 2018-2023 finns därför nya riktlinjer och mål kring hur vi långsiktigt ska jobba med avfallshanteringen.

Plockanalyser Tranemo kommun Drygt 80% av kommunens hushåll har idag ett sk ”komposteringsabonnemang” vilket innebär att hushållet ska hemkompostera ALLT matavfall. Då vi gjort plockanalyser (=genomgång av vad som finns i det gröna sopkärlet) i områden med komposteringsabonnemang så visar det sig att 30% av avfallet är matavfall!

Med denna fakta som grund kommer vi att frångå uppmuntran till hemkompostering och istället välja att börja med separat matavfallsinsamling i Tranemo kommun.

Vad innebär separat matavfallsinsamling?

Att sortera ut matavfall från brännbart avfall innebär en miljövinst på flera plan, utan något särskilt merarbete. För att kunna ta tillvara avfallet på bästa sätt kommer man att ha två separata kärl för sitt hushållsavfall, ett brunt och ett grönt. Alla hushåll kommer kostnadsfritt att få ett brunt 140 liters sopkärl som är ventilerat och avsett för insamling av matrester. Detta kärl töms var 14:e dag. Det blir ingen extra kostnad för det bruna kärlet, det ingår i abonnemanget för det gröna kärlet.

I det befintliga gröna kärlet slängs utsorterat brännbart avfall. Där kan man som tidigare välja både storlek på kärl och 2, 4 eller 8-veckorstömning.

När införs separat matavfallsinsamling där jag bor?

Det finns en tidsplan på att separat matavfallsinsamling ska vara genomförd i hela kommunen under 2019.

Hushåll i tätort har fått ut sina kärl under vecka 3-7 och startat sin matavfallsinsamling.

Flerfamiljshus, hyreshus har fått ut sina kärl i februari/mars och startat sin matavfallsinsamling.

Glesbygdshushåll och sommarabonnemang – Har fått ut sina kärl i maj/juni och startat sin matavfallsinsamling

 

Hösten 2019Företag, föreningar, omsorg, skola och andra offentliga inrättningar*
*Vissa av dessa har redan idag matavfallsinsamling men alla ska anpassas att ingå i det nya systemet full ut

Information kommer att ske löpande till berörda under hösten och bruna kärl kommer preliminärt att köras ut:

  • Företag: vecka 38/39
  • Skola, förskola, kök, äldreomsorg vecka 40/41
  • Föreningar, kyrkor, övriga kommunala/offentliga verksamheter vecka 46
  • Restauranger mfl vecka 50

 

 

 

Vad är matavfall?

Vad räknas egentligen som matavfall? Kort sammanfattat kan man säga att matavfall är det som blir kvar på skärbrädan när du lagat din mat och det som blir kvar på tallriken när du ätit upp din mat. Det är också den mat som blivit för gammal och oätlig i ditt kylskåp eller skafferi. När de bruna kärlen levereras kommer det att finnas med en sorteringsguide med tydligare beskrivning på vad som ska  kastas i matavfallspåsen.

Bruna kärl, behållare och påsar

De bruna kärlen är speciellt anpassade för matavfall, de är ventilerade och rymmer 140 liter. I kärlet finns en hylla där du placerar påsen med avfall, under sommaren ”torkar avfallet och under vintern fryser det till, allt för att undvika lukt och ihopfrusna påsar. Skiss matavfallsinsamlingskärl

Storlek på de bruna kärlen: Bredd 485 mm Höjd 1065 mm Djup 550 mm A.

Till det bruna kärlet får du ett startkit som innehåller: En behållare för matavfallspåsen, en matavfallskrapa och infobroschyr som talar om vad man får slänga. Även en uppskattad halvårsförbrukning av avfallspåsar delas ut.

De bruna påsarna är slitstarka och speciellt framtagna för ändamålet. Påsen ska användas tillsammans med den bruna behållaren för bästa effekt.

Nya påsar: Papperspåsarna är gratis och tillhandahålls på olika sätt. De ligger i buntar om 80st.

  • Kläm fast en papperspåse i locket på ditt bruna kärl inför tömning så lämnar chauffören en bunt med nya påsar till dig.
  • På ÅVC och kommunkontoret i Tranemo kan du hämta påsar under ordinarie öppettider
  • Det kan tillkomma ytterligare hämtningsställen, planering för det pågår.

De större påsarna 22 liter/45 liter behöver man beställa för att få dem utkörda. Kontakt kundtjänst på renhållningen 0325-57 60 00 eller maila

 

Sommartips för matavfall

Här kommer några enkla tips för att hålla ditt kärl fräscht när det blir sommar och varmare.

1. Om möjligt, ställ kärlet på en skuggig plats.
2. Håll kärlet torrt och rent, det minskar risken för att flugor och insekter tar sig dit.
3. Rengör kärlet vid behov, gärna med lite ättika. Genom att spraya ättikslösning (1 del ättika och 1 del vatten) eller strö lite trädgårdskalk på kanten och i botten av kärlet så håller man larver, flugor och andra insketer borta.
4. Räkskal, fiskrens och annat som luktar kan du vira in i lite tidningspapper innan du lägger det i påsen. Om du har möjlighet så kan du även frysa in skalen och lägga i påsen strax innan tömning
5. Om matavfallet är mycket blött kan du lägga i lite hushållspapper, tidningspapper eller riven äggkartong i papperpåsen
6. Stäng papperpåsen ordentligt genom att vika öppingen flera varv.
7. Ställ påsen på ”hyllan” i det bruna kärlet så torkar den bättre.
8. Använd påshållaren som du fått, den är gjord för att luft ska cirkulera runt matavfallspåsen. Om påsen ställs i en tätslutande behållare eller med plastpåse runt så syresätts inte matavfallet och börjar då lukta.

Kan man ha sin hemkompost kvar?

När syftet med att ha hemkompost är att man komposterar för att få näringsrik jord som man kan använda för eget bruk där är svaret: Ja, man kan ha sin hemkompost för matavfall kvar!

Alla som vill fortsätta att kompostera matavfall helt eller delvis måste anmäla att man har en kompost. Anmälan om hemkompost sker till miljökontoret och är kostnadsfri.Anmälan av kompost regleras enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927 §45) och är egentligen inget nytt, men hushåll som idag har ”kompost-abonnemang” har inte gjort någon formell anmälan till miljökontoret. Då vi nu gör en större förändring vill vi därmed säkerställa att rätt uppgifter finns registrerade.

Det finns två alternativ för dig som vill fortsätta att hemkompostera matavfall:

1. Hemkompost + brunt kärl:Du hemkomposterar, men har även möjlighet att lägga en del i det bruna kärlet. Tex äggskal, skaldjur, benrester och annat som ej är så lämpligt att lägga i hemkomposten, dessutom kan du välja att slippa skotta och hålla igång komposten under vintern. Detta alternativ kräver att du skickar in en anmälan om kompost, se dokument i högermarginalen.

2. Endast hemkompost: Du måste ansöka om dispens från matavfallskärl, denna gäller i 5 år i taget och det tas ut en engångskostnad vid ansökan (ca 400-500 kr, baseras på timtaxa). Miljökontoret handlägger ärendet och om du blir beviljad kommer du ej att få något brunt kärl. Du komposterar allt ditt matavfall och har endast ett grönt kärl för övrigt hushållsavfall. Detta alternativ kräver anmälan om kompost och ansökan om dispens från matavfallskärl, se dokument i högermarginalen

Miljökontoret är vår tillsynsmyndighet och det är de som behandlar alla ärenden kring komposter och dispenser. Har du frågor kring detta får du bäst svar genom att kontakta Miljökontoret i Gislaved: telefon 0371-81 000 eller maila till byggochmiljoforvaltningen@gislaved.se

Miljökontoret föredrar att få ansökningar digitalt via epost, använd gärna den möjligheten!

Eftersom det är bättre ut miljösynpunkt att utvinna både biogas och biogödsel än att hemkompostera så subventioneras inte detta alternativ. I den nya taxan kommer det att vara samma pris oavsett om man komposterar eller bara använder det bruna kärlet. Mervärdet för dig som hemkomposterar är att du får egen kompostjord för jordförbättring!

Kompost för trädgårdsavfall och liknande kan du använda på samma sätt som tidigare och det kräver ingen anmälan till miljökontoret!

Tömningsintervall och abonnemang, TÄTORT

I samband med att avfallssystemet byggs ut har en ny taxa  arbetas fram, den kommer att börja gälla från 1 juli 2019.  (se flik ”taxa matavfall”) Under våren och fram till 30/6 2019 kommer de hushåll som hunnit börja med matavfallsinsamling att få taxan ”komposterar”.

Abonnemang : 2 kärl, ett brunt och ett grönt  ingår i alla abonnemang och är standard. Det bruna kärlet kostar inget extra utan igår i abonnemanget för det gröna!

Ett val av enbart grönt kärl kräver att man både anmäler att man har varmkompost och ansöker om dispens för att slippa det bruna matavfallskärlet. Ansökan om dispens handläggs av miljökontoret och en handläggningskostnad tas ut, ansökan gäller i 5 år.

Det finns även möjlighet för mindre hushåll att dela kärl med grannen.

Tömning Alla bruna kärl töms var 14:e dag – där gör kunderna inget val. För de gröna kärlen finns det liksom tidigare möjlighet att välja, 2, 4 eller 8 veckors-tömning,samt även storlek på kärlet.

Standardabonnemang Vi har valt att lägga det mest vanliga alternativet som standardabonnemang: Grönt kärl, tömning var 4:e vecka + brunt kärl, tömning varannan vecka. Du behåller det gröna kärl du har idag. Detta abonnemang läggs automatiskt på ALLA hushåll som inte gör något val (= du behöver inte skicka in några blanketter, allt sker automatiskt!)

Blanketter att använda då du vill ha något annat än ”standardabonnemang”:

Anmälan om egen kompost

Ansökan om dispens från brunt matavfallskärl

Anmälan om annan intervall på hämtning

Ansökan om delat kärl

Anmälan om annan storlek på kärl – kontakta kundtjänst på renhållningen, växel 032557 60 00

Tömningsintervall och abonnemang GLESBYGD

I samband med att avfallssystemet byggs ut har en ny taxa arbetas fram, den kommer att börja gälla från 1 juli 2019. (se flik ”taxa matavfall”) Under våren och fram till 30/6 2019 kommer de hushåll som hunnit börja med matavfallsinsamling att få taxan ”komposterar”.

Abonnemang : 2 kärl, ett brunt och ett grönt ingår i alla abonnemang och är standard. Det bruna kärlet kostar inget extra utan igår i abonnemanget för det gröna!

Ett val av enbart grönt kärl kräver att man både anmäler att man har varmkompost och ansöker om dispens för att slippa det bruna matavfallskärlet. Ansökan om dispens handläggs av miljökontoret och en handläggningskostnad tas ut, ansökan gäller i 5 år.

Det finns även möjlighet för mindre hushåll att dela kärl med grannen.

Tömning Alla bruna kärl töms var 14:e dag – där gör kunderna inget val. För de gröna kärlen finns det liksom tidigare möjlighet att välja, 2, 4 eller 8 veckors-tömning, samt även storlek på kärlet.

Om du inte gör något val av ny tömningsintervall på ditt gröna kärl så behåller du den intervall du har idag och får ut ett brunt kärl.  Detta abonnemang läggs automatiskt på ALLA hushåll som inte gör något val (= du behöver inte skicka in några blanketter, allt sker automatiskt!)

Blanketter att använda då du vill ha något annat än ”standard”:
Anmälan om egen kompost
Anmälan om egen kompost och  dispens från brunt matavfallskärl
Anmälan om annan intervall på hämtning.

Ansökan om delat kärl
Anmälan om annan storlek på kärl – kontakta kundtjänst på renhållningen, växel 032557 60 00

Taxa matavfallsinsamling

Renhållningstaxan består av 2 delar, grundavgift och hämtningstaxa

Grundavgift, ny avgift gäller från 1/1 2019:  1590 kr per bostadsenhet betalas av alla oavsett hämtningsintervall och
sommar abonnemang kostar 835 kr

Hämtningsavgift: När det bruna matavfallskärl levererats går man över på så kallad ”komposttaxa”, om man inte haft det tidigare, den gäller fram till den 1/7 2019 därefter börjar den nya hämtningstaxan gälla. Det bruna kärlet töms alltid var 14:e dag och ingår i abonnemanget. Taxan beräknas alltså utifrån storlek och hämtningsintervall på ditt gröna kärl. Taxan är den samma oavsett om du hemkomposterar eller inte.

Hämtningsintervall /kärlstorlekTaxa 1/1 - 30/6Taxa 1/7 - 31 /12
Hämtning var 14:e dag, 26ggr /år
Grönt kärl 80 liter1220 kr /år1563 kr /år
Grönt kärl 190 liter1820 kr /år2375 kr /år
Grönt kärl 370 liter2920 kr /år3813 kr /år
Hämtning var 4:e vecka 13 ggr /år
Grönt kärl 80 liter655 kr /år875 kr /år
Grönt kärl 190 liter870 kr /år1079 kr /år
Grönt kärl 370 liter1350 kr /år1875 kr /år
Hämtning var 8:e vecka 7 ggr /år
Grönt kärl 80 liter500 kr /år
Grönt kärl 190 liter475 kr /år625 kr /år
Grönt kärl 370 liter755 kr /år1088 kr /år
Sommarabonnemang Hämtning 5 ggr maj-sept
Grönt kärl 80 liter330 kr/år387,50 kr/år
Grönt kärl 190 liter440 kr/år562,50 kr/år
Grönt kärl 370 liter675 kr/år875 kr/år

Från matavfall till biogas och biogödsel

Ditt bruna kärl töms var 14:e dag och matavfallet körs till en godkänd behandlingsanläggning där det behandlas genom sk rötning. Energin ur avfallet utvinns och det blir till biogas. Av en påse matavfall kan man göra biogas som räcker ca 2,5 km för en vanlig bil! Av det som blir över efter produktionen av biogas utvinns näring och blir biogödsel som våra lantbruk kan använda istället för konstgödsel.

Matavfallskampanj -

Att samla in matavfall är inte svårt!

Om du vill göra det krångligt…

 

Provprojekt i Nittorp

För att genomförandet ska bli så bra och effektivt som möjligt har vi haft ett provprojekt i Nittorps samhälle under 6 månader. Tekniska sektionen hade ett uppföljningsmöte i början av maj där vi informerade om vilka volymer som samlats in och hur många hushåll som deltagit i projektet. Vi frågade även hur de upplevt systemet, vad som har fungerat bra och mindre bra mm. Det var drygt 80 hushåll som erbjöds möjligheten till insamling och i snitt har 70 hushåll aktivt använt denna möjlighet. Hela 7 ton matavfall samlades in under perioden november 2017 till april 2018. På dessa 7 ton skulle en biogasbil kunna köra ca 1400 mil. Det skulle räcka för att åka och möta våren och tulpanerna i Holland 5 ggr tur och retur. Systemet har upplevts positivt av de hushåll som kommunen haft kontakt med, samt av de som kom på vårt uppföljningsmöte. Sammantaget tycker de att det är ett mycket smidigt och enkelt system, och även papperspåsen tycker de har fungerat bra efter en liten tid av ”inkörning”. Från och med 1 maj har systemet blivit permanent i Nittorp.

Kommuninnevånarna i Tranemo har sedan många år tillbaka framgångsrikt arbetat för ett mer hållbart samhälle, där hemkompostering varit en viktig del för att skilja matrester från övrigt hushållsavfall. Hela 80% av kommunens hushåll har anmält att de använder egen varmkompost för sitt matavfall!

Forskning och fakta Forskningen går framåt och det har visat sig att insamling och behandling av matavfall är bättre för vår miljö än att kompostera. I en hemkompost bildas det mycket växthusgaser bl. a koldioxid. Detta är inte bra för miljön eftersom växthuseffekten medför att det frisläpps gaser som släpper igenom solljus som värmer upp mark, träd och vatten. Effekten blir att jordens temperatur stiger. Om man istället väljer att skicka iväg matavfallet för behandling, så minskas utsläppet av växthusgaser och man kan istället utvinna biogas och biogödsel. Biogas blir fordonsbränsle, och biogödsel kan användas på åkrarna istället för konstgödsel. Det finns en forskningsrapport som utvärderat ”rötning och hemkompostering av matavfall” – den kan du läsa här

Miljömål Det finns även nationella miljömål, där riksdagen yrkar på insatser för att minst 50% av matavfallet från hushåll ska behandlas biologiskt. 2021 är alla kommuner skyldiga att tillhandhålla matavfallsinsamling. Mer om dessa miljömål kan du läsa på Naturvårdsverkets sida här I kommunens avfallsplan 2018-2023 finns därför nya riktlinjer och mål kring hur vi långsiktigt ska jobba med avfallshanteringen.

Plockanalyser Tranemo kommun Drygt 80% av kommunens hushåll har idag ett sk ”komposteringsabonnemang” vilket innebär att hushållet ska hemkompostera ALLT matavfall. Då vi gjort plockanalyser (=genomgång av vad som finns i det gröna sopkärlet) i områden med komposteringsabonnemang så visar det sig att 30% av avfallet är matavfall!

Med denna fakta som grund kommer vi att frångå uppmuntran till hemkompostering och istället välja att börja med separat matavfallsinsamling i Tranemo kommun.


Publicerad den 4 september 2018, senast ändrad den 28 oktober 2019