Uppdaterad information om försenad sophämtning på vissa Glesbygdsturer

Uppdaterad information – fredag 190614 kl 8.00

På grund av sjukdom och problem med vikarier har vi förseningar på vissa Glesbygdsturer.

De som berörs är de som skulle haft  hämtning onsdag  12/6, (GT1 glesbygd runt Mossebo, Grimsås, Ljungsarp, Nittorp)  där sker hämtning under torsdagen 13/6. Alla fick inte hämtat under torsdagen och planen är att allt ska köras klart under helgen

För glesbygdsturen som skulle ha hämtning torsdag 13/6, (GT4 glesbygd runt Månstad, Hulared, Dalstorp, Nittorp) planeras att hämtning kommer att ske under helgen.

Låt kärlen stå framme till dess att de blivit tömda!


Publicerad den 20 september 2018, senast ändrad den 18 juni 2019