Förpackningar och tidningar

Varje gång du lämnar en förpackning eller tidning till återvinning så ser du till att materialet hamnar i ett naturligt kretslopp där återvinning möjliggörs. Genom materialåtervinning sparar vi på jordens naturresursser och det går åt mindre energi vid produktion. En vinst både för din ekonomi och vårt klimat.

Ansvaret för att förpackningar och tidningar återvinns ligger på producenterna och i Tranemo kommun  finns det två aktörer som samlar in hela eller delar av förpacknings- och tidningsavfallet från privatpersoner:

Återvinningsstation

Tjej slänger sopor i återvinningscontainer

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för insamling av förpackningar via sina Återvinningsstationer. I Tranemo kommun finns det 11 st återvinningsstationer. Här kan du lämna alla typer av förpackningar: plast, papper, metall och glas samt tidningar och returpapper. För att rapportera överfulla containers eller nedskräpning kontakta FTI direkt: på telefon 0200-88 03 11. Du kan också skicka e-post till FTI info@ftiab.se eller klicka i formuläret på deras hemsida.

TMR Pick-up-service

Företaget TMR tillhandahåller ett kostnadsfritt alternativ till de traditionella återvinningsstationerna. Du som privatperson kan via deras tjänst TMR Pick-Up Service buda efter kostnadsfri hämtning hemma av följande förpackningar: papper, plast och metall. Tjänsten kan nyttjas av privatpersoner som bor  i hus eller lägenhet, både i tätort och på landsbygd. Frågor kring tjänsten besvaras av TMR.

 

Varför ska man inte slänga förpackningar i sin soptunna?

Om man slänger sina förpackningar i soptunnan så bränns de tillsammans med övriga sopor. Genom att istället lämna förpackningen för återvinning så kan materialet återvinnas till nya saker. Återvinning av material gör att vi sparar  på naturens resurser eftersom vi inte behöver använda nya råvaror och vi sparar också energi i samband med tillverkningsprocessen.

Det finns en lag om producentansvar för både förpackningar och tidningar som omfattar alla medborgare och företag. Lagen syftar till att vi alla ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att källsortera förpackningar och tidningar.

Vad är en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Sortera utifrån förpackningsmaterialet: glas (färgat och ofärgat), plast, metall och papper. Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Töm förpackningarna och se till att det inte finns några matrester kvar. Förpackningarna behöver inte vara rengjorda.

 

Plastförpackningar

Alla förpackningar av plast, såväl hårda som mjuka, ska lämnas till återvinning.

Exempel på plastförpackningar: plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt, yoghurt), chipspåsar och frigolit, även tråg för kött och fisk.

Detta är INTE plastförpackningar: pantflaskor i plast, förvaringsaskar, diskborste, puka, möbler, plastkrukor  mm, detta ska ligga i ditt gröna kärl eller, om det är skrymmande, lämnas i brännbart-containern på ÅVC Returen.

Pappersförpackningar

Pappersförpackningar kan bli nya pappersförpackningar, men bara om du lämnar dem till återvinning.

Exempel på pappersförpackningar: pasta- och flingpaket, mjölk- och juiceförpackningar, socker- och mjölpåsar, hundmatsäckar, pappersbärkassar, wellpapplådor, omslagspapper med mera.

Ta gärna av plastkorkar och lägg dem bland plastförpackningar. Och tänk på att tidningar, kataloger och liknande ska läggas i behållaren för tidningar och returpapper. Kuvert ska läggas i restavfall.

Metallförpackningar

Lämna alla metallförpackningar till återvinning. Även små, till exempel kapsyler, lock, folien på crème fraiche-burken och skruvkorkar. Konservburkar, sprayburkar, tuber, lock, penseltorra målarburkar (torra och urskrapade) är andra exempel på metallförpackningar.

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust. Vid omsmältning av stålförpackningar spar man 75 procent av den energi som behövs för att framställa stål från järnmalm.

Det här ska du INTE lämna i förpackningsåtervinningen:

  • Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall för att tas om hand på rätt sätt. Burkar som är helt urskrapade och torra kan läggas i behållare för metallförpackningar.
  • Elektriska och elektroniska produkter i metall lämnas som el-avfall på ÅVC Returen.
  • Metallföremål som inte är förpackningar, till exempel hållare från värmeljus, marschaller och gravljus samt stekpannor, bestick och plåthinkar, lämnas till ÅVC Returen
  • Pantburkar lämnas mot pant i butiken.

 

Glasförpackningar

Flaskor och burkar i glas lämnas som glasförpackningar. Färgade och ofärgade glasförpackningar ska lämnas i olika behållare för att återvinningen ska fungera. Även om samma bil hämtar förpackningar från flera olika behållare, har den separata fack för färgat och ofärgat glas.

För att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de inte blandas med andra föremål. Keramik, porslin, dricksglas och andra produkter av glas som inte är förpackningar ska alltså inte lämnas i återvinningsbehållaren för glasförpackningar,  de ska lämnas  på ÅVC Returen  i containrar för glas och fyllnadsmaterial.

 

Tidningar och returpapper

I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker.
Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning. Omslagspappret kring skrivarpapper lämnas som pappersförpackning.

Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och postit-lappar ska inte lämnas som returpapper, det ska slängas i redtavfallet (Grön soptunna)

Tidningar och papper återvinns till nya tidningar och trycksaker men också till toalett- och hushållspapper.
Pappersfibern kan återvinnas 5-7 gånger innan den är utsliten och går till förbränning. Energibesparingen vid användning av återvunnen returfibrer är 70 procent, jämfört med användning av ny fiber vid tillverkning.


Publicerad den 15 juni 2021, senast ändrad den 15 juli 2021