Farligt avfall

Återvinningscentralen Returen

Farligt avfallFarligt avfall

Här kan du som privatperson lämna ditt farliga avfall. Gäller det större mängder bör du först kontakta personal inom avfallshanteringen på Tranemo kommun.

Miljöbilen

Två gånger per år, vår och höst, kör Miljöbilen runt i kommunen och hämtar hushållens farliga avfall. Vilka tider och platser som gäller informeras vid varje tillfälle om i Svenljunga-Tranemo Tidning och här på hemsidan

Vad är farligt avfall?

Det är t.ex. spillolja, lösningsmedel, syror, bekämpningsmedel, färger, sprayer, trasiga kvicksilvertermometrar och dylikt.

Tänk på att avfallet just är FARLIGT så det är viktigt att du lämnar det till personal på ÅVC eller till miljöbilens förare. Om möjligt lämna det i sin originalförpackning, i annat fall är det till hjälp om du sätter på en etikett vad det innehåller.

Läkemedel och övrigt riskavfall

Läkemedel ska lämnas på Apoteket. När det gäller kasserade kanyler kan de lämnas på Apoteket eller till Miljöbilen. Kanylerna ska vara förpackade i en speciell behållare som tillhandahålls kostnadsfritt hos Apoteket.

 

Släng aldrig farligt avfall i vår vackra natur!


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 6 mars 2020