Särvux

Särskild utbildning för vuxna (särvux) är kommunens särvuxenutbildning.

LäsårsstartLäsårsstart

Särvux vänder sig till dig som:

 • Har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.
 • Har lust att gå i skola.
 • Vill fördjupa eller utveckla dina kunskaper.
 • Har behov av nya kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier.
 • Har fyllt 20 år.

Att läsa på Särvux

 • Undervisningen kostar inget och du har rätt att gå ifrån ditt arbete när du har lektioner.
 • Du studerar i liten grupp eller individuellt och planerar din undervisning tillsammans med din lärare.
 • Undervisningen är individuellt anpassad och du har en egen studieplan.
 • Du kan läsa hel kurs eller delkurs.
 • Du kan komma in med din ansökan när som helst.
 • Här på ”Särvux” kan du få vägledning, kartläggning, validering och utbildning i vissa ämnen.

Kurser på tre nivåer

Vi har kurser på tre nivåer, vilka är:

 • Grundläggande – Motsvarande träningsskolenivå.
 • Grundläggande – Motsvarande grundsärskolenivå.
 • Gymnasial – Motsvarande gymnasiesärskolans nationella program.

Orienteringskurs finns på alla tre nivåerna.

Betyg/intyg

Betyg får du när du klarat en kurs på grundläggande (grundsärskolenivå) och på Gymnasial nivå. Läser du bara en delkurs, orienteringskurs eller grundkurs på träningsskolenivå, får du ett intyg.
Vill du veta mer om Särvux. Kontakta Maria Oskarsson, specialpedagog.

E-post: maria.oscarsson@tranemo.se
Telefon: 070-886 94 19

Ansökan

Ansökan till särvux görs via denna blankett (klicka för att öppna). Ansökan kan du skicka in digitalt, via post eller lämna på särvux. Behöver du hjälp med ansökan, kontakta gärna Maria Oscarsson på 070-886 94 19, så hjälper hon till.

Digitalt

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till:
E-post: maria.oscarsson@tranemo.se

Via post

Fyll i blanketten och skicka den till:
Särvux (Maria Oscarsson)
Brogatan 11
514 80 Tranemo

Lämna ansökan till särvux

Lämna in din ansökan direkt till särvux på Brogatan 11 i Tranemo (medborgarhuset i källaren). Öppettider är onsdagar och torsdagar mellan 08.00-16.00 (lunchstängt mellan 11.00-12.00).

 

 

Kurser på särskild utveckling för vuxna

 

Orienteringskurser

1. Arbetslivsorientering
2. Studieteknik
3. Vilken kurs du vill gå på särvux
4. Validering – tar reda på vad du kan

Kurser på grundläggande träningsnivå

1. Individ och samhälle
2. Natur och miljö
3. Språk och kommunikation

Kurser på grundläggande nivå

1. Biologi
2. Engelska
3. Fysik
4. Geografi
5. Hem och konsumentkunskap
6. Historia
7. Kemi
8. Matematik
9. Religionskunskap
10. Samhällskunskap
11. Svenska
12. Svenska 2
13. Teknik

Kurser på gymnasial nivå

1. Biologi
2. Engelska
3. Fysik
4. Geografi
5. Hem och konsumentkunskap
6. Historia
7. Kemi
8. Matematik
9. Religionskunskap
10. Samhällskunskap
11. Svenska
12. Svenska 2
13. Teknik
14. Datorkunskap
15. Estetik

Du kan läsa de gymnasiala kurserna om det blir tillräckligt många elever i samma kurs.

Temakurser

1. Bygga bil
2. Kläder och stil
3. Ipad och datorer
4. Skapa med färg och form

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning kan du gå på om du arbetar fyra dagar och går i skolan en dag.

Kontakta Maria Oscarsson för mer information.
E-post: maria.oscarsson@tranemo.se
Telefon: 070-886 94 19


Publicerad den 12 januari 2016, senast ändrad den 4 januari 2022