Läsårstider

Skolan har fastställt läsårstider och lovdagar för eleverna enligt nedan.

Kalender

Här hittar du information om förskolans och fritidshemmens kompetensutvecklingsdagar

 

Ht 2018/vt 2019
Höstterminen 22 aug-21 dec
Vårterminen 8 jan-14 juni
Studentavslutning 14 juni kl. 14.30
Lovdagar28 sept (komp. utv personal)
29 okt-2 nov (höstlov) (29 okt-31 okt komp. utv personal)
11-15 feb (sportlov)
4 mars (komp. utv personal)
15-22 april (påsklov)
1 maj
29 maj OBS! Uppdaterad 180611(komp. utv personal)
30-31 maj
6-7 juni

Kompetensutvecklingsdagarna kan komma att behövas justeras när Skolverket fastställt datum för nationella prov vilket brukar ske först under vårterminen innan aktuellt läsår

Ht 2019/vt 2020
Höstterminen 201922 aug-20 dec
Vårterminen 9 jan-12 juni
Studentavslutning 12 juni
Lovdagar27 sept (komp. utv personal)
28 okt-1 nov (höstlov) (28 okt-30 okt komp. utv personal)
10-14 feb (sportlov)
9 mars (komp. utv personal)
6-13 april (påsklov)
1 maj
21-22 maj

Kompetensutvecklingsdagarna kan komma att behövas justeras när Skolverket fastställt datum för nationella prov vilket brukar ske först under vårterminen innan aktuellt läsår

Ansökan om ledighet – gymnasieskola

För reglerna om ledighet för elever som går på Tranemo Gymnasieskola

Ansök om ledighet – grundskola

Villkor
Ledighet ansöks med avsedd blankett av elevens vårdnadshavare. (Blanketten hittar du här) under Skola.

Klassföreståndare/klasslärare får via rektors delegation bevilja högst 10 dagar per läsår. Ledighet ut över tio dagar beviljas av rektor, på delegation av Lärandesektionschefen.

Om ledighet avser föreningsverksamhet, bifogas program med ledares underskrift.

Ansökan lämnas till klassföreståndaren/klassläraren för eventuell vidarebefordran till rektor senast en vecka före önskad ledighet.

Det är vårdnadshavarens ansvar att följa upp och kontrollera att eleven tar igen allt det som den har missat under sin frånvaro från skolan.

Det är elevens ansvar att ta reda på vad som ska göras i varje ämne under ledigheten.

Stödundervisning för missad undervisning ges inte.

Grundskolan är obligatorisk. Vi rekommenderar att vårdnadshavare inte söker ledigt från undervisningen för sina barn. Under datum då nationella ämnesprov genomförs beviljas inte ledigheter.

Förskola och fritidshem

Kompetensutvecklingsdagar


Publicerad den 5 januari 2016, senast ändrad den 10 maj 2019