Läsårstider

Kalender

Skolan har fastställt läsårstider 2022/2023 och lovdagar för eleverna enligt nedan.

OBS! Justeringar kommer att genomföras utifrån Nationella Prov. När beslut är tagna om dagar kommer en uppdatering att göras. Aktuell vecka för justering är vecka 20.

Ht 2022/VT 2023
Höstterminen 202216 aug-22 dec
Vårterminen 202310 jan- 9 juni
Lovdagar23 sept. (komp. utv. personal)
31 okt - nov 4 nov (höstlov v 44)
12-17 feb (sportlov v 7)
6 mars (komp. utv personal)
11-14 april (påsklov v15)
17 maj (komp .utv. personal)
19 maj
5 juni

 

Kompetensutvecklingsdagarna kan komma att behövas justeras när Skolverket fastställt datum för nationella prov vilket brukar ske först under vårterminen innan aktuellt läsår

Här hittar du information om förskolans och fritidshemmens kompetensutvecklingsdagar

Ansökan om ledighet – gymnasieskola

För reglerna om ledighet för elever som går på Tranemo Gymnasieskola

Ansök om ledighet – grundskola

Villkor

  • Ledighet ansöks med avsedd blankett av elevens vårdnadshavare. Blanketten finns under självservice.
  • Klassföreståndare/mentor får via rektors delegation bevilja högst 5 dagar per läsår. Ledighet ut över fem dagar beviljas av rektor, på delegation av Lärandesektionschefen.
  • Om ledighet avser föreningsverksamhet, bifogas program med ledares underskrift.
  • Ansökan lämnas till klassföreståndaren/klassläraren för eventuell vidarebefordran till rektor senast en vecka före önskad ledighet.
  • Det är vårdnadshavarens ansvar att följa upp och kontrollera att eleven tar igen allt det som den har missat under sin frånvaro från skolan.
  • Det är elevens ansvar att ta reda på vad som ska göras i varje ämne under ledigheten.
  • Stödundervisning för missad undervisning ges inte.
  • Grundskolan är obligatorisk. Vi rekommenderar att vårdnadshavare inte söker ledigt från undervisningen för sina barn. Under datum då nationella ämnesprov genomförs beviljas inte ledigheter.

Förskola och fritidshem

Kompetensutvecklingsdagar


Publicerad den 5 januari 2016, senast ändrad den 27 juni 2022