Studio

Läsåret 2014/2015 öppnade vi en studio. En plats dit eleverna kan gå under lektionsfri tid för att arbeta.

Vissa elever erbjuds stöd i Studion i form av eget arbete, enskild undervisning eller gruppundervisning som åtgärd via åtgärdsprogram.

Studion finns i ett klassrum under biblioteket (när biblioteket är stängt kan man gå genom dörren intill glasmontern).

Alla elever är välkomna att arbeta i studion. Det finns alltid minst en lärare till hands på öppettiderna som är:

Öppettider se höger


Publicerad den 24 februari 2016, senast ändrad den 23 januari 2018

Kontakt

Adress & öppettider

Måndag

10:00 - 15:10

Tisdag

08:00 - 15:10

Onsdag

09:45 - 15:10

Torsdag - Fredag

08:00 - 15:10