Sjötoftaskolan, åk F-3

Rektorsområde Tranäng F-6, Ambjörnarp och Sjötofta

Besöksadress: Bygärdesvägen 52, 514 94 Sjötofta
Postadress: Sjötoftaskolan, c/o Tranängskolan, 514 80 Tranemo

Rektor Anita Stomberg, 0325-57 67 20

Sjötoftaskolan är en F-3 skola med upptagningsområde Ambjörnarp och Sjötofta.

Välkomna till Sjötoftaskolan

Vår skola är vackert belägen med närhet till både sjö och skog. På skolan arbetar vi aktivt med hållbar utveckling och Grön flagg-arbete. Vi har ett nära samarbete mellan alla årskurser och varje vecka har vi bland annat gemensamma utomhuslektioner som innefattar skolans samtliga ämnen, allt från matematik till värdegrundsarbete. I vårt arbetslag ingår:
Nina B Porali, förskollärare
Anna Pettersson, grundskollärare 1-7
Moa Gustafsson, grundskollärare F-6
Elin Brink, grundskollärare F-6

På vår skola går det ett 40-tal elever fördelade på årskurserna F-3.

Vi har förmånen att få undervisa i nyrenoverande lokaler som vi delar med förskolan Sörgården.
På vår skola har vi en stark elevhälsa med hög kompetens där kurator, skolsköterska och specialpedagoger/talpedagoger finns nära tillhands.
Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Elev- och föräldrainflytande

Brukarråd

Styrelse

Ordförande:
Ledamöter/föräldrar:
Lärarrepresentant:

Elevråd

På skolan har vi elevråd en gång i månaden där samtliga klasser, F-3, är representerade med två ledamöter. Vi har även ett Grön Flagg råd som består av representanter från varje klass. Rådet träffas en gång i månaden.

Föräldrainformation

I Tranemo kommuns grundskolor används InfoMentor. I InfoMentor hittar du som är vårdnadshavare information gällande ditt barns kunskapsuppföljning, schema, information angående läxor m m.

Logga in
InfoMentor Bank-ID

Kontakta oss

Rektor

Anita Stomberg
0325-57 67 20
E-post

Administration

Camilla Norén
E-post

Susanna Odelberg
0325-57 66 01
E-post

Eva Blomgren
0325-57 66 02
E-post

Sjötoftaskolan, 0325-57 67 72, 0325-57 67 73

 

Likabehandlingsplan/utvecklingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

”Lagen om förbud mot all kränkande behandling syftar till att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan”

SKOLVERKET

Sjötoftaskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling 18_19

Lärandesektionens samtliga kvalitetsredovisningar finns samlade här Kvalitetsredovisningar

 

Om oss

.

Brukarråd

Styrelse

Ordförande:
Ledamöter/föräldrar:
Lärarrepresentant:

Elevråd

På skolan har vi elevråd en gång i månaden där samtliga klasser, F-3, är representerade med två ledamöter. Vi har även ett Grön Flagg råd som består av representanter från varje klass. Rådet träffas en gång i månaden.


Publicerad den 11 januari 2016, senast ändrad den 27 september 2018

Kontakt

Karta

Visa större karta