Grundskola

Grundskolan omfattar förskoleklass och åk 1-9. Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Tjej som håller en hög med böcker

I Tranemo kommun finns fem skolor för förskoleklass till åk 6, en för förskoleklass till åk 3 och en åk 7-9-skola. Samtliga skolor drivs i Tranemo kommuns regi. Inga friskolor har etablerat sig inom Tranemo kommun.

Grundskolor i Tranemo kommun

För att se schema för skola, lärare, klass, används Skola24.

Skola24

Skola24, schemavisare

I Tranemo kommuns grundskolor används InfoMentor. I InfoMentor hittar du som är vårdnadshavare information gällande ditt barns kunskapsuppföljning, schema, information angående läxor m m.

InfoMentor_RGB_Trans[1]

Google Apps

logo


Bilaga 1 Personuppgiftsbiträdesavtal – WizKids
Bilaga 2 Google Apps Terms of Service
Bilaga 3 Data Processing Amendment to Google Apps Agreement
Bilaga 4 Google Apps for Education (Online) Agreement
PuL- bedömning och riskanalys av molntjänst

Alla elever på Tranängskolan får ett inlog till Inläsningstjänst.

 

Skoldatateket – för att alla ska lyckas

Skoldatateket är en övergripande kommungemensam resurs som syftar till att skapa förutsättningar för barn och elever att klara skolarbetet, även om de har svårt att läsa eller problem med koncentrationen.

PyOiDLnrBGiRFvCaxDQb[1]

Läs mer om Skoldatateket Tranemo


Publicerad den 8 januari 2016, senast ändrad den 22 maj 2019