Solbackens förskola Länghem

Rektorsområde Limmared/Länghem

Besöksadress: Radhusvägen 4, 514 44 Länghem

Rektor Ulla Andersson, 0325-57 65 80

Solbackens förskola ligger i samma byggnads som trygghetsboendet Solbacken.

Solbacken, 0325-57 67 57

Barn och föräldrainflytande

.

Föräldrainformation

Vi använder Infomentor som kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare har rätt till inloggning på Plattformen och kan där ta del av information runt såväl husets, avdelningens och sitt/ sina barns aktiviteter.

Genom barnens egen PORTFOLIO kan du följa ditt/dina barns utveckling och lärande. Genom KALENDERN ser du vad som ska hända och genom TIDSLINJEN ser du vad som hänt på förskolan.

Barnens schema lägger du som vårdnadshavare in via e-tjänster. Det är viktigt att det alltid finns ett aktuellt schema för ditt barn. Förändringar i schema för enstaka dagar kan du meddela pedagogerna på avdelningen.

Likabehandlingsplan/utvecklingsplan

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete analyserar och utvärderar vi ständigt vår verksamhet. Varje år fastställs en utvecklingsplan som bygger på analysen från föregående år där vi ser vilka förbättringsområden som finns på förskolan.

Om oss

Solbackens Värdegrund

Solbackens förskola har sina lokaler i samma byggnad som Solbackens trygghetsboende i Länghem, att skapa naturliga och spontana möten mellan generationer har visat sig vara mycket positivt för såväl barnen som de äldre hyresgästerna i huset.

Solbacken är en en-avdelningsförskola med barn 1-5 år.

Vi har tillagningskök gemensamt med trygghetsboendet och det serveras god och näringsriktig mat på förskolan. Vi äter alla måltider i den gemensamma matsalen.

Matsedeln kan du ta del av på kommunens hemsida.

Målet för oss är att erbjuda en bra verksamhet för ditt/dina barn där de kan känna sig trygga, ha roligt och samtidigt erbjudas en pedagogisk verksamhet med fokus på lärande.

 

Vi strävar efter ett gott samarbete mellan förskola och hem och självklart trygghetsboendet.

 

.


Publicerad den 12 juni 2018, senast ändrad den 10 mars 2020