Dygnetruntöppen förskola och fritidshem

Riktlinjer för Dygnetruntöppen förskola och fritidshem (kväll, natt- och helgöppen förskola)

Dygnetruntöppen förskola och fritidshem är avsedd för barn mellan 1-13 år (vårterminen det år barnet fyller 13 år), vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Denna plats är förlagd till Parkhagens förskola i Limmared, avdelning Idegranen.

Målgruppen är barn till ensamstående föräldrar med arbetstider på kvällar, nätter och helger och sammanboende föräldrar där båda har obekväma arbetstider. Med sammanboende föräldrar jämställs förälder/vårdnadshavare som sambor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är förälder till barnet. Föräldrars ansvar för att hitta lösningar på barnets behov av omsorg kvarstår.

Behovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande (innefattar inte tillfälliga behov). För att ha rätt att söka plats under obekväm arbetstid ska föräldrarna ha behov av minst två tillfällen/månad.

Platsen ska erbjudas till förälder som annars riskerar att förlora möjligheten till försörjning, till exempel genom att de måste minska sin arbetstid eller inte kan behålla sitt nuvarande arbete. Arbetstiden ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren.

En noggrann prövning skall göras i varje enskilt fall och omprövning sker en gång per termin vid beslut om beviljad omsorg.

Föräldraavgiften för platsen vid obekväm tid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Barnens schema styrs av föräldrarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när föräldern är ledig. Barnen har möjlighet att vara i verksamheten under den tid förälder behöver sova för att få en dygnsvila som motsvarar 8 timmar.

Plats erbjuds inte julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, midsommarafton och midsommardagen. Idegranen stänger klockan 22.15 dag före julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton.

Verksamheten har semesterstängt veckorna 28, 29 och 30.

Följande tider omfattas av beslutet:

måndag – fredag kl 17.00 – 07.00 – kvälls och nattomsorg

fredag kl 22.15 – måndag kl 07.00 – helgomsorg

Om barnet är placerat på annan förskola än Parkhagen ska föräldrarna själva ansvara för förflyttning till Parkhagen.

Om behovet av plats på obekväm tid upphör flyttas barnet till annan avdelning på Parkhagen eller till annan förskola.

Om barnet slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt kvar sin placering med obekväm tid på Parkhagen.

Eventuella taxiresor planeras tillsammans med förskolechef.

Placering garanteras inte inom fyramånadersgränsen.


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 12 mars 2018

Kontakt

Karta

Visa större karta