Kompetensutveckling

Stängda dagar i verksamheten – kompetensutvecklingsdagar

Personalen på förskolor och fritids har vissa kompetensutvecklingsdagar gemensamma med skolorna i kommunen. Andra kompetensutvecklingsdagar gäller bara för en eller ett par enheter.

Under läsåret 2018/2019 gäller följande kompetensutvecklingsdagar för förskolor och fritids:

Läsåret 2018/2019

DatumEnhet
15 augusti Samtliga förskolor och fritidshem
29 oktoberKommungemensam dag
4 marsKommungemensam dag
29 maj OBS! uppdaterad 180611Samtliga förskolor och fritidshem

Kompetensutvecklingsdagar 2018/2019

Under läsåret 2019/2020 är de kommungemensamma dagarna fastställda. De verksamhetsspecifika dagarna fastställs löpande och publiceras här efter att beslut har tagits.

Läsåret 2019/2020

DatumEnhet
16 augustiFörskola och fritidshem:
Tranemo, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo
19 augustiFörskola och fritidshem:
Tranemo, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo
28 oktoberKommungemensam dag
9 marsKommungemensam dag

 


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 9 november 2018