Sörgårdens förskola i Sjötofta

BöckerBöcker

Rektorsområde Tranäng åk F-6, Ambjörnarp och Sjötofta

Besöksadress: Bygärdesvägen 54, 514 94 Sjötofta

Förskolechef Jennie Ståhl, 0325-57 66 22

Sörgården förskola, 0325-57 67 70

Barn och föräldrainflytande

.

Föräldrainformation

På förmiddagen delar vi barngruppen i två grupper. Den ”stora” gruppen är uppe och den ”lilla” gruppen är nere. På morgonen fram till 8.20 och på eftermiddagen efter 14.45 måndagar, tisdagar och torsdagar, efter 13.45 onsdagar och fredagar samt alla lov har vi integrerad fritidsverksamhet.

Vid sjukdom gäller;

Feber: Barnet ska vara hemma minst en feberfri dag.

Ögoninflammation: Barnet hålls hemma tills ögonen är fria från symtom.

Maginfluensa: Då ska barnet vara hemma i minst 48 tim efter sista kräkning/diarré. Det är även bra om barnet är hemma då övriga familjemedlemmar har magsjuka.

Tänk på att barnet ska orka med att delta i verksamheten innan det lämnas på förskolan efter sjukdom.

Likabehandlingsplan/utvecklingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lärandesektionens samtliga kvalitetsredovisningar finns samlade här Kvalitetsredovisningar

Om oss

På Sörgårdens förskola är vi fyra pedagoger som arbetar. Vi välkomnar barnen till oss vid ca ett års ålder för att de ska få utvecklas vidare tillsammans med jämnåriga. Vi behandlar alla våra barn med varsam hand och möter dem efter deras olika förutsättningar. Vi ger dem den bästa förutsättningen på vår förskola med glädje, kärlek, omtanke och möjlighet till utveckling. Barnen får känna att de är en tillgång, att vi alla är olika och att vi ska respektera och lära av varandra. Vi lägger grunden till lusten att lära och utvecklas.

.


Publicerad den 8 januari 2016, senast ändrad den 25 januari 2019

Kontakt

Karta

Visa större karta