Parkhagens förskola i Limmared

Rektorsområde Limmared/Länghem

Besöksadress: Slätteliden 1 514 40 Limmared.

Rektor Anna Rehbinder, 0325-57 68 37

Dygnetruntöppen avdelning, 0325-57 68 39

Parkhagen består av åtta avdelningar.

Avdelningar

Asken, 0325-57 68 31
Björken, 0325-57 68 32
Fjäril Grön, 1 & 2 0325-57 67 61 Dammgatan 6, Limmaredskolan
Eken, 0325-57 68 38
Lönnen, 0325-57 68 33
Linden, 0325-57 68 34
Boken, 0325-57 68 39
Idegranen, Dygnetruntöppen avdelning, 0325-57 68 39
Köket, 0325-57 68 35

Barn och föräldrainflytande

.

Föräldrainformation

Våra tider

Frukost serveras 7.45 Lunch serveras 11.30 Mellanmål serveras 14.30 Efter lunchen vilar/sover barnen på småbarnsavdelningarna i vagn eller på madrass. Rekommendationer vid sjukdomar

Likabehandlingsplan/utvecklingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lärandesektionens samtliga kvalitetsredovisningar finns samlade här Kvalitetsredovisningar

Om oss

”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt.” Läroplan för förskolan 98/10 Leken har en central roll på Parkhagen. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Under dagen erbjuder vi barnen lek, utevistelse, samling och gemensamma aktiviteter för att uppnå detta.

 

.


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 18 december 2019