Ansök eller säg upp plats

För att komma till Ansökan förskola och fritidshem klicka här

Det är viktigt att ni inte väntar med att ansöka om plats, det blir då lättare för oss att kunna se behovet framöver och anpassa platserna.

För att komma till Uppsägning av förskoleplats och fritidshemsplats klicka här

Om du inte har möjlighet att säga upp din plats digitalt, skall uppsägningen ske skriftligt på avsedd blankett och vara Lärandesektionen tillhanda senast två månader i förväg. Platsen kan inte sägas upp för kortare tid än tre månader. Avgift tas ut för den mellanliggande tiden om återplacering sker inom tre månader.

Undantag gäller vid vårdnadshavares arbetslöshet, då omgående uppsägning sker för barn placerade på fritidshem.


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 6 juli 2017

Kontakt