E-tjänst skolskjuts

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar vårdnadshavarna för. Skolskjuts tilldelas elev som uppfyller Tranemo kommuns regler gällande skolskjuts. Läs i skolskjutsregler vilka avstånd som gäller för olika åldrar på barnen.

 

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska göras i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Om du flyttar eller byter skola, ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna. Beslut utifrån er ansökan meddelas inom två veckor. Under semesterperiod, juni till augusti samt under jul-och nyår kan eventuellt handläggningstiden bli längre än två veckor, e-tjänst Ansökan om skolskjuts  eller öppen Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

Vårdnadshavare för elev som går i grundskola i Tranemo kommun och som önskar skolskjuts vid särskilda skäl som till exempel trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter ska ansöka om detta. Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl då det gäller funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter ska alltid styrkas med intyg från till exempel läkare, psykolog eller annan behörig personal, e-tjänst  Ansökan om skolskjuts eller öppen Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

Vid skolskjuts för växelvis boende ska en ny ansökan lämnas in e-tjänst Ansökan om skolskjuts eller öppen Ansökan om skolskjuts

Bekräfta din skolskjuts

Här bekräftar du din tilldelade skolskjuts eller elevresa. Mer information finns i dokumentet Bekräfta din skolskjuts. Tjänsten nås enbart med Bank-ID, om du saknar Bank-ID kontakta skolskjuts@tranemo.se Klicka här för att bekräfta din skolskjuts Det pågår finplanering av rutterna ända fram till skolstart så det är bra om ni tar en titt när skolstarten närmar sig så ni ser om något har förändrats.    

Skolskjutsportalen (här finns all information runt ditt barns skolskjuts)

Här kan du logga in och se beslut om huruvida ditt barn tilldelats skolskjuts eller ej. Du kan även se vilket färdmedel som tilldelats, hållplats, individuellt reseschema och telefonnummer till bussarna. Skolskjutsportalen Det pågår finplanering av rutterna ända fram till skolstart så det är bra om ni tar en titt när skolstarten närmar sig så ni ser om något har förändrats.  

Ansökan om skolskjuts ska göras i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Om du flyttar eller byter skola, ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna. Beslut utifrån er ansökan meddelas inom två veckor. Under semesterperiod, juni till augusti samt under jul-och nyår kan eventuellt handläggningstiden bli längre än två veckor, e-tjänst Ansökan om skolskjuts  eller öppen Ansökan om skolskjuts


Publicerad den 3 april 2017, senast ändrad den 26 mars 2019