E-tjänst frånvaroanmälan

Färgglada händer

Grundskolan är obligatorisk. Vi rekommenderar att vårdnadshavare inte söker ledigt från undervisningen för sina barn. Under datum då nationella ämnesprov genomförs beviljas inte ledigheter

Sjukanmälan - förskola och fritidshem

Sjukanmälan och frånvaroanmälan till förskolan och fritidshem gör du genom att använda appen Tieto Edu.

Om frånvaroanmälan avser barn i fritidshem måste frånvaron för skolan anmälas via InfoMentor

Kontaktuppgifter till våra förskolor och fritidshem hittar du här: Våra förskolor Våra fritidshem

Sjukanmälan - grundskolan

InfoMentor InfoMentor Bank-ID

Sjukanmälan gymnasium

Här hittar du information om telefonanmälan Sjukanmälan Skola24 för elever på Tranemo Gymnasium

Ledighet - grundskolan

Ledighet ansöks med avsedd blankett av elevens vårdnadshavare. Klassföreståndare/mentor får via rektors delegation bevilja högst 5 dagar per läsår. Ledighet ut över fem dagar beviljas av rektor, på delegation av Lärandesektionschefen. Om ledighet avser föreningsverksamhet, bifogas program med ledares underskrift. Ansökan lämnas till klassföreståndaren/klassläraren för eventuell vidarebefordran till rektor senast en vecka före önskad ledighet. Det är vårdnadshavarens ansvar att följa upp och kontrollera att eleven tar igen allt det som den har missat under sin frånvaro från skolan. Det är elevens ansvar att ta reda på vad som ska göras i varje ämne under ledigheten. Stödundervisning för missad undervisning ges inte. Grundskolan är obligatorisk. Vi rekommenderar att vårdnadshavare inte söker ledigt från undervisningen för sina barn. Under datum då nationella ämnesprov genomförs beviljas inte ledigheter.

Ledighet - gymnasium

För reglerna om ledighet för elever som går på Tranemo Gymnasieskola

Sjukanmälan och frånvaroanmälan till förskolan och fritidshem gör du genom att använda appen Tieto Edu.

Om frånvaroanmälan avser barn i fritidshem måste frånvaron för skolan anmälas via InfoMentor

Kontaktuppgifter till våra förskolor och fritidshem hittar du här: Våra förskolor Våra fritidshem


Publicerad den 22 juni 2016, senast ändrad den 20 februari 2020