E-tjänst förskola och fritidshem

Förskola är för barn mellan ett och fem års ålder när du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Rätten till plats inom förskola har ditt barn inom fyra månader från anmälningsdatum.

Barn på promenad

Fritidshem är avsett för elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och erbjuds till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Regler och riktlinjer för förskola och fritids

Ansöka om plats

Öppen ansökan för förskola och fritidshem

Svara på platserbjudande

Inloggad tjänst Svara på platserbjudande Bank-ID Svara på platserbjudande

Ändra inkomst

Inloggad tjänst Ändra inkomst Bank-ID Ändra inkomst

Ändra/lägga in schema

För att lägga in eller uppdatera schema används från och med 1 april 2019 appen Tieto Edu.

Mer information om tjänsten

Uppdatera kontaktuppgifter

Inloggad tjänst uppdatera kontaktuppgifter Bank-ID Uppdatera kontaktuppgifter

Avsluta placering

Inloggad tjänst Avsluta placering Bank-ID Avsluta placering

Lärplattform - InfoMentor

I Tranemo kommuns förskolor används InfoMentor. I InfoMentor hittar du som är vårdnadshavare information gällande ditt barns pedagogiska uppföljning, veckoschema och information angående utflykter mm. InfoMentor InfoMentor Bank-ID

Öppen ansökan för förskola och fritidshem


Publicerad den 22 juni 2016, senast ändrad den 1 april 2019