E-tjänst skolskjuts

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar vårdnadshavarna för. Skolskjuts tilldelas elev som uppfyller Tranemo kommuns regler gällande skolskjuts. Läs i skolskjutsregler vilka avstånd som gäller för olika åldrar på barnen.

 

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska göras i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla.
Om du flyttar eller byter skola, ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.
Beslut utifrån er ansökan meddelas inom två veckor. Under semesterperiod, juni till augusti samt under jul-och nyår kan eventuellt handläggningstiden bli längre än två veckor.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

Vårdnadshavare för elev som går i grundskola i Tranemo kommun och som önskar skolskjuts vid särskilda skäl som till exempel trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter ska ansöka om detta.
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl då det gäller funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter ska alltid styrkas med intyg från till exempel läkare, psykolog eller annan behörig personal.

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

Vid skolskjuts för växelvis boende ska en ny ansökan lämnas in.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

Ansökan om skolskjuts ska göras i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla.
Om du flyttar eller byter skola, ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.
Beslut utifrån er ansökan meddelas inom två veckor. Under semesterperiod, juni till augusti samt under jul-och nyår kan eventuellt handläggningstiden bli längre än två veckor.

Ansökan om skolskjuts


Publicerad den 3 april 2017, senast ändrad den 22 augusti 2017