E-tjänst förskola och fritidshem

Förskola är för barn mellan ett och fem års ålder när du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Rätten till plats inom förskola har ditt barn inom fyra månader från anmälningsdatum.

Barn på promenad

Fritidshem är avsett för elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och erbjuds till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Länkar till guider som visar hur du fyller i schema.

1. Registrering av förskoleschema för lov_ledighet och efter lov_ledighet

2. Registrering av schema förskola och fritidshem för HELT LEDIGA veckor

3. Registrering av fritidshemsschema för lov och efter lov

Regler och riktlinjer för förskola och fritids

 

 

Ansöka om plats

Öppen ansökan för förskola och fritidshem

Svara på platserbjudande

Inloggad tjänst Svara på platserbjudande

Bank-ID Svara på platserbjudande

Ändra inkomst

Inloggad tjänst Ändra inkomst

Bank-ID Ändra inkomst

Ändra/lägga in schema

Inloggad tjänst Ändra/lägga in schema

Bank-ID  Ändra/lägga in schema

Uppdatera kontaktuppgifter

Inloggad tjänst uppdatera kontaktuppgifter

Bank-ID Uppdatera kontaktuppgifter

Avsluta placering

Inloggad tjänst Avsluta placering

Bank-ID Avsluta placering

Lärplattform - InfoMentor

I Tranemo kommuns förskolor används InfoMentor. I InfoMentor hittar du som är vårdnadshavare information gällande ditt barns pedagogiska uppföljning, veckoschema och information angående utflykter mm.

InfoMentor
InfoMentor Bank-ID

Öppen ansökan för förskola och fritidshem


Publicerad den 22 juni 2016, senast ändrad den 6 januari 2018