E-tjänster barn och utbildning

Vad vill du göra idag?

E-tjänster är till för att du enkelt och snabbt ska få översikt över och även kunna hantera ditt eller dina barns förskole- och fritidsplaceringar, se ditt barns pedagogiska utveckling och göra sjukanmälan.

För att kunna använda inloggad e-tjänsten förskola/fritidshem måste man vara vårdnadshavare för barnet, vara folkbokförd i Tranemo kommun samt ha tillgång till inloggningsuppgifter. Inloggningsuppgifter får du som vårdnadshavare via brev från förskoleadministratör när du har fått platserbjudande om plats. Om barnet redan har en placering skickas inloggningsuppgifter via brev. Så snart det finns möjlighet kommer vi även att koppla på funktionen e-legitimation/Bank-ID på fler av våra tjänster.

Om du inte redan har Bank-ID/e-legitimation kan du Läsa mer här.

 

Färgglada händer

E-tjänst frånvaroanmälan

Grundskolan är obligatorisk. Vi rekommenderar att vårdnadshavare inte söker ledigt från undervisningen för sina barn. Under datum då nationella ämnesprov genomförs beviljas inte ledigheter

Barn på promenad

E-tjänst förskola och fritidshem

Förskola är för barn mellan ett och fem års ålder när du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Rätten till plats inom förskola har ditt barn inom fyra månader från anmälningsdatum. Fritidshem är avsett för elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och erbjuds till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år Regler…

Två kvinnor vid en dator, kanske en mamma och dotter

E-tjänst grundskola

Grundskolan använder InfoMentor som lärplattform. Här kan du se ditt barns kunskapsuppföljning, göra sjukanmälan och se schema.