FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

Illustrerad bild på beslutsklubba och lagbok.

Välkommen till
FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

Rättelse: Det står fel dag i veckans STT.

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder på Rådde Gård i Länghem TORSDAG 21 SEPTEMBER 2023 kl. 18.00.
Fullmäktige kommer bl.a. att behandla följande ärenden:
– Allmänhetens frågestund Allmänheten har möjlighet att ställa frågor. Frågor som lämnas skriftligt i förväg kan få ett utförligare svar. Skicka era frågor till sanna.pihlajamakiblomgren@tranemo.se eller lämna dem i receptionen på kommunhuset senast 2023-09-18

– Svar på motioner och medborgarförslag

– Uppdrag Björkhagen

Fullständig föredragningslista och handlingar finns på kommunens hemsida https://www.tranemo.se/kommun…/politik/kommunfullmaktige/
Film från sammanträdet publiceras på hemsidan i efterhand.

Välkomna!
Ulf Thifors (S)
Kommunfullmäktiges
ordförande

Sanna Pihlajamäki Blomgren
sekreterare


Publicerad den 14 september 2023, senast ändrad den 14 september 2023 av Veronica Ronnemo