Tyck till! Ny översiktsplan på samråd!

Tranemo kommun är i processen att ta fram en ny översiktsplan. Den är nu ute på samråd (2 jan – 28 feb) där alla som känner sig berörda av planen får lov att lämna synpunkter på förslaget som tagits fram. Vare sig du är medborgare, företagare, skolelev, turist, fritidshusägare eller på annat sätt berörd, vill vi veta vad du tycker. Detta är endast ett förslag och nu är största möjligheten för alla att tycka till och vara med att forma framtidens Tranemo kommun.

Bilden visar fyra foton från Tranemo kommun och en karta över Tranemo kommun i förgrundenKollage över Tranemo kommun

Digital översiktsplan – under fliken Samråd skickar du in dina idéer eller synpunkter

Mer info om ny översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

 

Ta chansen och var med att forma framtidens Tranemo kommun!

 

Synpunkter kan lämnas i enkäten på översiktsplanen, alternativt via mail eller brev.

samhallsplanering@tranemo.se 

Tranemo kommun
Att: Samhällsutveckling
Storgatan 26
514 80 Tranemo


Publicerad den 2 januari 2023, senast ändrad den 1 mars 2023 av Veronica Ronnemo