Färdtjänst & Riksfärdtjänst sommaren 2022

Boka snarast färdtjänstresor som ska göras under midsommarhelgen!

Resväska på en sommarängResväska på en sommaräng

Midsommar
Färdtjänstresor som ska göras under midsommarhelgen 24–26 juni ska du boka så snart som möjligt! Du kommer att erbjudas en resa i möjligaste mån, men tänk på att det kan bli fullbokat. Bokning görs på telefonnummer 0325–13 000.

Ansök om riksfärdtjänst i god tid
Inför sommarperioden förlängs handläggningstiden för ansökningar om tillstånd för riksfärdtjänst. Vi önskar att din ansökan inkommer i mycket god tid, gärna ca 4 veckor innan din planerade avresedag.  Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida. Du kan också få blanketten hemskickad om du kontaktar handläggaren på telefon 0325-576137.


Publicerad den 11 maj 2022, senast ändrad den 24 maj 2022