Ingen asfaltering av väg 1733 mellan Ölsremma och Grebbaslätt

Tyvärr har Trafikverket valt att omprioritera och inte satsa på väg 1733.

bilvägBilden har inte något med väg 1733 att göra

Väg 1733 har tidigare utlovats att rustas upp, detta har nu ändrats och kommer inte att ske. Det är Trafikverket som ansvarar för vägen och som också har tagit beslutet, det är inte kommunen. Från kommunens sida tycker vi såklart att detta är olyckligt då vi vill arbeta för att ”koppla ihop” länen och kunna erbjuda god tillgänglighet.

Trafikverkets nyhet angående omprioriteringar


Publicerad den 30 mars 2022, senast ändrad den 1 april 2022 av Manda Schillerås