Pandemin pågår och smittspridningen påverkar många samhällsfunktioner

Vi önskar Er en god fortsättning på det nya året, och vill samtidigt passa på att ta några ord om rådande pandemi.

Hand, jordglob, munskydd med text Its not over yet.

Pandemin pågår och smittspridningen påverkar många samhällsfunktioner, även vår bemanning inom vård och omsorg. Därför är det viktigt att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19 för att förhindra ytterligare spridning.

Smittoläget är allvarligt och allt fler i regionen har drabbats. Det vi kan göra är att fortsätta vaccinera oss- det gäller både dig som ännu inte tagit spruta 1 eller 2 eller du som nu är på gång för spruta 3. Vaccinationer är den ojämförligt viktigaste åtgärden mot covid-19 men också följa rekommendationer kring kollektivtrafik och annat.

Särskilda råd till dig som inte är vaccinerad. Du som är vuxen och ännu inte vaccinerat dig mot covid‑19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det gäller även om du bara tagit första dosen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer,  särskilt inomhus.

Detta ber vi dig att tänka på när du besöker någon av våra verksamheter, håll avstånd till varandra i fikarum och andra mötesplatser.

Tänk på handhygien- använd handdesinfektionsmedel!

Vi tar hand om de allra sköraste och vill därför skydda dem så långt det är möjligt och med er hjälp!
Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta.

Här kan du på Folkhälsomyndighetens webbplats läsa mer om Covid.

Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (somaliska) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Tranemo kommun utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Vi följer händelseutvecklingen och samarbetar tätt med andra viktiga aktörer.


Publicerad den 3 januari 2022, senast ändrad den 3 januari 2022