Månadens språk!

Varje månad kommer vi att uppmärksamma ett språk på biblioteket, för att sprida kunskap om särskilda språkgrupper och minoriteter.

Lila bakgrund med texten "Månadens språk" skrivet i vitt.

Den här månadens språk är albanska.

Albanska är ett indoeuropeiskt språk och talas huvudsakligen i Kosovo och Albanien, men ocksp i länder som exempelvis Grekland, Italien, Serbien och Montenegro. Uppskattningsvis har drygt 6 miljoner människor albanska som modersmål.

Forskare har spårat albanska så långt som till 1200-talet, men först under 1400-talet gjordes  fynd av skrivna albanska dokument. År 1555 trycktes den allra första boken, Meshari (”mässbok”) av Gjon Buzuku.

Albanskans dialekter kan delas in i två huvudgrupper, toskiska (som talas i södra Albanien) respektive gegiska (huvudsaklig dialekt i norra Albanien, Nordmakedonien och Kosovo). Standardspråket, och det aktuella skriftspråket, kallas gjuha letrare shqipe och innehåller komponenter från båda grupper. Dialekterna liknar varandra men innehåller skillnader inom bland annat ljud, ord och form.

Det albanska språket har ett rikt verbsystem, och det finns flera likheten med grannspråken på Balkanöarna.

 

Källa: Nationalencyklopedin

 


Publicerad den 10 juni 2021, senast ändrad den 10 juni 2021