Hur vill du att kommunen ska utvecklas?

Berätta för oss genom att besvara en enkät. I enkäten kan du peka ut platser för nya bostäder, mötesplatser, kommunikationer, grönområden, vilka naturområden du vill bevara och platser för nya industrier.

Höghus och TranemosjönFoto: Andreas Natt och Dag

Enkäten är en del av medborgardialogen för framtagande av en ny översiktsplan. Inkomna förslag och synpunkter från medborgare, närings- och föreningslivet ligger till grund för vidare arbete med översiktsplanen.

Nu har du stora möjligheter till att vara med och påverka – klicka in på enkäten!

ENKÄT – Hur vill du att Tranemo kommun ska utvecklas?

Utställning på biblioteket

På biblioteket i Tranemo finns det nu också en utställning om Översiktsplan och en förslagslåda där du kan skriva och lämna in dina idéer. Utställningen pågår fram till sista september.

Utställning om översiktsplan finns på biblioteket

Utställning och förslagslåda på biblioteket om översiktsplan


Publicerad den 15 juni 2021, senast ändrad den 16 juni 2021