Månadens språk!

Varje månad kommer vi att uppmärksamma ett språk på biblioteket, för att sprida kunskap om särskilda språkgrupper och minoriteter. I den bästa av världar hade vi kunnat kombinera en presentation på våra skärmar med en piffig tillhörande skyltning, men nu ser tyvärr verkligenheten annorlunda ut och vi väljer därför den digitala vägen. Håll tillgodo!

Den här månadens språk är jiddisch, som tillhör ett av Sveriges fem minoritetsspråk.

Jiddisch härrör ur ordet jid, vilket betyder jude. Språket har sin grund i tyskan och hebreiskan, liksom de slaviska och romanska språken. Idag har språket influenser från många olika språk, eftersom judarna flyttat, och tvingats flytta, under årens lopp. Jiddisch var som allra starkast under mellankrigstiden. Innan andra världskrigets början beräknar man att cirka tolv miljoner människor hade jiddisch som modersmål. Det var då det tredje största germanska språket i världen. Nästan hälften, fem miljoner människor, mördades under andra världskriget.

Idag talas jiddisch av omkring fyra miljoner människor. I New York, Montreal, Antwerpen och Jerusalem är jiddisch ett vardagsspråk. I Sverige etablerades det i slutet av 1700-talet och är huvudsakligen ett kulturarvsspråk. Under 1900-talet togs några tusen ryska immigranter och förintelseöverlevare emot, men barnen till dessa lärde sig sällan att tala jiddisch.

Idag talar cirka 3000 personer av Sveriges 20 000-25 000 judar jiddisch, men kunskaperna är inte sällan begränsade.

All information är hämtad från minoritet.se.


Publicerad den 9 februari 2021, senast ändrad den 9 februari 2021