Genomgång av gatubelysning

Gata med belysning

Under september månad genomförs en översyn av gatubelysningen i kommunen. Gatubelysningen kommer därför under vissa perioder att vara tänd på dagtid.


Publicerad den 14 september 2020, senast ändrad den 14 september 2020