Eldningsförbudet upphävs

Efter helgens nederbörd är prognosen för brandrisk låg. På rekommendation från SÄRF, Södra Älvsborgs räddningsförbund, upphäver kommunen eldningsförbudet från och med eftermiddagen måndagen den 22 juni. Beslutet gäller tills vidare.

EldEld

Vi uppmanar alla till fortsatt försiktighet vid hantering av eld. Gå in på SÄRF:s webbplats för mer information om hur du eldar säkert utomhus.

Du kan fortsatt hålla dig informerad om brandrisken där du befinner dig via Dinsäkerhet.se och appen Brandrisk ute. Krisinformation.se har samlat sina råd om vad du bör tänka på innan du eldar och grillar i skog och mark.


Publicerad den 23 juni 2020, senast ändrad den 23 juni 2020