Renspolning av vattenledningsnätet i centrala Tranemo

Under januari kommer företaget Svapipe att utföra renspolning av vattenledningsnätet i centrala delarna av Tranemo tätort på uppdrag av kommunens VA-enhet. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten.

Luft-vattenspolning av dricksvattenledningar

Arbetet kommer att utföras längs följande huvudstråk med kringliggande gator:
Limmaredsvägen via Brogatan in mot centrum,
Tåstarpsgatan med kringliggande gator,
Storgatan in mot centrum,
Jönköpingsvägen, Järnvägsleden in mot centrum,
Storgatan och centrala delarna i Tranemo.

Spolningsarbetet kommer att pågå mellan vecka 2 och vecka 6 med start 8:e januari.

Arbetsmetod
Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in och ut längs ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet spolar bort eventuella avlagringar av järn och mangan i röret.

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?
Arbetet beräknas påbörjas under vecka 2 och pågå till vecka 6. Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och de kunder som berörs kommer att få information i brevlådan tre till fem dagar i förväg. I denna information uppmanas du att inte använda vattnet den dag som du direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Vissa fastigheter kan bli berörda fler än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid flera tillfällen.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen kan medföra för dig. Vi hoppas och tror att du har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att du ska få ett stabilt och bra vatten i dina vattenkranar.

Har ni frågor?

Kontakta oss:

Svapipe
Daniel Nikolov, 0733-69 36 06
Erik Edvinsson, 0733-69 36 08


Publicerad den 2 januari 2020, senast ändrad den 2 januari 2020 av David Davidsson