Guidade visningar

I samband med den befintliga utställningen kommer det erbjudas guidade visningar av utställaren själv. Tiderna för dessa är följande: 7/3 kl 17.00, 16/3 kl 11.00 och 30/3 kl 10.30.


Publicerad den 5 mars 2019, senast ändrad den 5 mars 2019