Besök från CVE

Besök från CVE

Förra veckan fick Tranemo kommun besök av CVE (center mot våldsbejakande extremism). Anledningen till besöket var vårt arbete inom ramen för ”Trygg och säker kommun”.

Tillsammans ägnades dagen åt att delge varandra kunskap om ämnet och hur vi kan arbeta demokratistärkande och motverka inträde samt underlätta utträde.

CVE

CVE (center mot våldsbejakande extremism) ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brå (brottsförebyggande rådet).

CVE ska utveckla det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Det ska bland annat ske genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.   


Publicerad den 4 mars 2019, senast ändrad den 4 mars 2019