Utvecklingsplan för Grimsås

En remissversion av utvecklingsplan för Grimsås är framtagen. Syftet med utvecklingsplanen är att redogöra för hur Grimsås kan förändras i en positiv riktning avseende trafik, kollektivtrafik, service, framtida stationsläge och boende. De förändringar som föreslås i utvecklingsplanen ska stärka ortens attraktivitet för såväl befintliga som nya invånare. Planen är framtagen i dialog med näringsliv, medborgare och elever i Grimsås skola.

Bild från remissversion av utvecklingsplan för Grimsås

Planen skickas nu ut på remiss till näringslivet, Grimsås skola och Grimsås samhällsförening vilka representerar medborgarna. Remisstiden är satt till 2018-12-31.

Här kan du ta del av remissversionen.


Publicerad den 15 oktober 2018, senast ändrad den 15 oktober 2018