Grillningsförbudet på egen tomt upphävs 14 aug kl 9.00

Det råder fortfarande eldningsförbud i Västra Götalands län men det är från och med den 14 augusti tillåtet att grilla på tomt i anslutning till bostäder. Vad gäller yrkesmässig verksamhet som använder öppen eld gäller inte eldningsförbudet. Det finns förutsättningar för dessa undantag.

Öppen eld i grill

Mer information på Länsstyrelsens webbplats.

Därför är det fortfarande eldningsförbud:

  • Jorden är extremt torr under ytan
  • En brand sprider sig vansinnigt fort i de undre jordlagren
  • Det behövs massor med regn vid flera tillfällen innan faran är över
  • Kombinationen extrem torka och rejäl vind är livsfarlig

Beslutet är fattat av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samråd med länets räddningstjänster. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Tranemo kommun följer givetvis beslutet.

Förbudet innebär att:

Det är förbjudet att elda i hela Västra Götalands län sedan den 25 juli. Var uppmärksam på att förbudet även innefattar grillning på fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar etc. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen. Förbudet omfattar inte elgrillar, men var varse på att de avger hög värme, vilket kan skapa glöd om de står på brännbart underlag.

Detta är alltså INTE tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Använd sunt förnuft!

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Länsstyrelsen kommunicerar när vi nått den nivån.
Länsstyrelsen kan inte utfärda rökförbud. Däremot påminner vi gärna om att rökare har ansvar för hur de hanterar sina fimpar. Om man orsakar brand genom oaktsamhet kan man åtalas för allmänfarlig vårdslöshet. Så fimpa säkert!

Information_eldförbud_A4_sve eng_persiska_arabiska

Mer information kan ni finna via följande länkar:

serf

Länsstyrelsen

Smhi


Publicerad den 13 augusti 2018, senast ändrad den 20 augusti 2018 av Veronica Ronnemo