Kommunfullmäktige med allmänhetens frågestund i Månstad

Välkommen till kommunfullmäktigesammanträdet den 11 juni klockan 18.00 i bygdegården i Månstad.

Under detta sammanträde är det allmänhetens frågestund. Har du en fråga är du välkommen att ställa den. Önskar du mer uttömmande svar kan du skicka din fråga i förväg. Skicka den i så fall till Processekreterare Ida Josefsson på ida.josefsson@tranemo.se.

Några andra punkter på dagordningen är:

  • Uppföljning av tertial 1
  • Preliminära mål, resultatbudget, budgetramar samt ram för investeringsbudget
  • Information från förvaltningen

Hela kungörelsen hittar du här.

Varmt välkommen!


Publicerad den 7 juni 2018, senast ändrad den 7 juni 2018