Vill du bli familjehem?

Vi är alltid i behov av familjehem för barn/ungdomar.

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och unga som inte kan bo med sina egna föräldrar av olika orsaker.

Det krävs ingen särskild utbildning för att vara stöd åt ett barn och man behöver inte heller bo på någon speciellt plats. Familjehem kan vara i staden, på landet, i villa eller lägenhet. De krav socialkontoret ställer på dem som vill bli familjehem är att de ska ha tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn eller ungdom. Barnet /ungdomen bor tillsammans med dig och din familj  och övrigt stöd kan till exempel vara att följa med barnet till läkaren, föra samtal med skolan mm.

Kontakta socialkontoret

För att få mera information samt ansöka om att bli familjehem gör du genom att ringa till socialkontorets växel, 0325-57 62 00, där du blir kopplad till ledig familjehemssekreterare.


Publicerad den 15 maj 2018, senast ändrad den 15 maj 2018