Föreläsning – Lyckliga platser…

Lyckliga platser – hur valet av boendeort påverkar hela ditt liv

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi

FÖRELÄSNING med Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping.

Charlotta kommer till Tranemo kommun och håller en föreläsning om hur viktig platsen blivit för den ekonomiska utvecklingen. Charlotta kommer bland annat att prata om urbanisering, digitalisering och globalisering och hur dessa krafter påverkar gapet mellan stad och land. Du kan vänta dig en spännande föreläsning om omvända samband och lära mer om vad det faktiskt är som får människor att flytta eller stanna på vissa platser i dagens samhälle.

27 mars 2018, kl 13.00-15.00 i Medborgarhuset i Tranemo

Föreläsningen riktar sig i första hand till näringslivet.

Anmäl ditt deltagande senast den 13 mars till, Pernilla.kronback@tranemo.se


Publicerad den 21 februari 2018, senast ändrad den 21 februari 2018